Powrót

goszczanowo guscht
Goszczanowo (Guscht)

W pierwszej połowie XVIII w. (zapiski z 1718 r.) wieś była bardzo słabo zaludniona. Mieszkało tu 10 chłopów jednołanowych, 10 zagrodników oraz owczarz i młynarz, którzy mieli po łanie ziemi. Dopiero pod koniec tegoż wieku założono w Goszczanowie folwark (1763 r.) i zasiedlenie przebiegło dynamiczniej. W 1809 wieś liczyła już 34 domy i 213 mieszkańców, a w 1919 r. datuje największe zasiedlenie - 730 osób. W miarę rozwoju wsi zaczęły powstawać różne obiekty; wśród nich znajduje się szkoła o której wspomina się w zapiskach archiwalnych z 1774 r. - w tym czasie uczęszczało do niej dwadzieścioro dzieci - w czasie II wojny światowej zrobiono z niej "spichlerz" zbożowy. Ponownie zaczęto uczyć tu dzieci polskie w 1946 r. Zbudowano kościół neogotycki w XVIII wieku - do II wojny światowej wyznania ewangelickiego, po wojnie poświęcony w 1945 r. jako katolicki kościół parafialny z filią w Lipkach Wielkich do 1946 r. Ponadto we wsi działał młyn i kuźnia w I połowie XX w. zbudowano również cegielnię oraz linię kolejową łączącą Krzyż Wlkp. ze Skwierzyną. Po dziś dzień można oglądać dworek - obecnie dom mieszkalny nr 4 w Goszczanowie - liczący ponad 216 lat, słynący dawniej z bogatej hodowli gęsi. Ważnym wydarzeniem dla Goszczanowa było osadzenie tu w 1809 r. królewskiego podleśnego na rewir Gościmski. Po wojnie wciąż jeszcze podziwiać można było przepiękny pałacyk modrzewiowy zamieszkiwany niegdyś przez księżną niemiecką. Był on położony w lesie nad jeziorem - niestety, prawdopodobnie z winy lekkomyślnych wędkarzy, doszczętnie spłonął, pozostały po nim tylko betonowe schody. W czasie II wojny światowej, a dokładniej w latach 1941-44 we wsi znajdował się obóz dla ok. 50 jeńców francuskich, pracujących w gospodarstwach rolnych. Goszczanowo zostało wyzwolone 31.01.1945 r., w tymże roku rozpoczęto zasiedlanie wsi - głównie imigrantami ze wschodu.

Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów Goszczanowo Guscht)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie