Powrót

gralewo gralow

Gralewo(Gralow)

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o wsi Gralewo pochodzi z 1337 roku. Wówczas miało tutaj swoją siedzibę kilka rodów rycerskich. Jednak badania archeologiczne wskazują, że już w XI wieku znajdowała się tutaj osada. Leżała ona na bardzo ważnym szlaku handlowym na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Na przestrzeni wieków właściciele wsi często się zmieniali. W XVIII wieku wymienione zostały rody: von Schöning i von Brand. Pod koniec tego stulecia oba majątki zostały połączone. Po kilkukrotnych zmianach właścicieli dobra gralewskie trafiły w 1819 roku w posiadanie radcy J. Ch. Wilhelma Honiga. W rękach jego rodziny pozostały do stycznia 1945 roku. Folwark w Gralewie istniał już w okresie nowożytnym i składał się z około 20 budynków gospodarczych rozplanowanych w trzech założeniach o układzie prostokątnym z osobnym dziedzińcem. Niektóre budynki, z uwagi na ich konstrukcję i użyty materiał budowlany, można datować na XVIII wiek, np. stary spichlerz. Nietypowe i rozległe założenie rozdzielone było parkiem, ogrodem i sadem - zapewne ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W skład folwarku wchodziła m. in. gorzelnia, która - podobnie jak stodoły - po 1945 roku uległa całkowitemu zniszczeniu. Parterowy dwór także został rozebrany. W 1809 r. Gralewo liczyło 561 mieszkańców w 64 zagrodach, w 1861 r. było ich już 1055, w tym dwóch Żydów. Na czele wsi stał właściciel majątku Honigów oraz gospodarz Emil Gohlke, we wsi liczącej 1021 obywateli w 1925 r oraz 913 w 1933 r. były sklepy, warsztaty i zakłady oraz dwie gospody. Gralów pozostawało dość długo niejako w cieniu dominującego tu majątku. Jego ostatni właściciele - rodzina Honig (zasłużona dla całego powiatu) gospodarowała na bardzo obszernym areale pól, pastwisk oraz lasów, którego obszar w formie gwiazdy zbiegał się właśnie w Gralewie. Rodzina była spokrewniona z innymi rodami w regionie, m.in. z Bennecke/von Klitzing z Sosen-Dzieduszyc. Dwór gralewski był jednym z najciekawszych obiektów w okolicy, niestety spłonął nazajutrz po wejściu Armii Czerwonej (31.01.1945), mieszkańcom udało się tylko w cudowny sposób uratować życie.

Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów Gralewo Gralow pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie