Powrót

muchocin

Muchocin(Muchocin)

Ok. 1840 r. właścicielem majątku był kpt. August Leonard von Kalckreuth, który poślubił pannę von Unruh. W 1860 r. wspomniana jako wdowa mieszkała na Lipowcu. W latach 1874-1900 jako dziedzic wspominany był Otto von Kalckreuth, w międzyczasie landrat pow. m-dzkiego. Jego żoną była Diana, z domu hrabina von Beust. To ich synem mógł być rotmistrz Wilhelm von Kalckreuth (1873-1915), poległy w I wojnie światowej, któremu wystawiono we wsi pomnik. Już w 1922 r., a także po 1926 r. właścicielem majątku był Joachim Kalkreuth. Właśnie w 1922 r. w majątku wybuchł strajk robotników rolnych. Właściciel w odwecie zawiesił wypłaty. Po 1945 r. majątek został znacjonalizowany i Przekazany Państwowym Nieruchomościom Ziemskim. Obecnie jest to gospodarstwo należące do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Gorzyniu, należącego do AR w Poznaniu. Do XVIII w. właściciele rezydowali poza Muchocinem, choć istnieją przesłanki, by twierdzić, że już ok. 1735 r. był tu jakiś dwór. Wtedy bowiem rektorem szkoły ewangelickiej w M-dzie został Jan [Johann] Kurczyn, były dotychczasowy ochmistrz w "Mochodschinie". Mimo protestanckiego wyznania dziedziców, wieś zachowała katolicki charakter. W 1885 r. ewangelicy stanowili 30,2% mieszkańców, w 1905 r. - 30,9%. Mieszkała tu wówczas 8-osobowa grupa "innych chrześcijan". Wszyscy katolicy w liczbie 126 (64,9%) byli Polakami. Osobliwym przejawem takich stosunków, był tragiczny proces czarownicy, który odbył się tu w listopadzie 1713 r., ale wbrew niektórym publikacjom - do skazania i spalenia nie doszło. Miejscowy sołtys Sebastian Piltz oskarżył 16.11.1713 r. Margarethe Schabbelową [Schabbelin] o czary, gdyż jego dzieci od pewnego czasu kulały. Ponieważ kaznodzieje prot. oczekiwali od niego odwołania oskarżeń z powodu braku innych dowodów, sołtys zwrócił się do Karola von Kalckreutha, ówczesnego dziedzica Muchocina, który nakazał pławienie kobiety. Przeciwko torturom występowali pastorzy, za których przyczyną sprawę dwukrotnie badał sąd sprowadzony z M-du. Kalckreuth kazał jednak sprowadzić polski sąd z Kamionnej i jeszcze raz torturować. Kiedy kobieta nadal nie przyznawała się do winy, została wywieziona na rozstaje dróg i tam ponownie męczona. Czy przyznała się ona torturach, nie można było się upewnić, gdyż 29 listopada rana nadeszła do miasta wiadomość, że kobieta była w beczce martwa; jak to się stało, w sposób naturalny, czy violento modo [= gwałtem], nie mogliśmy się dowiedzieć, zresztą jest to memoratu dignum [= godne zapamiętania] - komentował kronikarz kościelny.Obecny dom podworski zbudowany został w XIX w. To prosta, jednopiętrowa budowla. Po remoncie od 1989 r. w dawnym dworze mieszczą się pracownie naukowe AR. Obecnie na terenie podworskiego majątku zlokalizowana jest tu wylęgarnia ryb oraz doświadczalna obora.

Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów Muchocin(Muchocin)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie