Powrót

stary dworek althofchen

Stary Dworek(Althöfchen)

Dwór położony jest w zachodniej części wsi, w sąsiedztwie zakola rzeki Obry, do której sięga park dworski. Dwór wraz z kościołem stojącym na nawsiu, pośrodku miejscowości, tworzy kompozycję osiową, niegdyś połączoną budynkiem wieży bramnej, rozebranej 294 w początkach XX wieku. Wygląd wieży znany jest z opisu oraz skróconej inwentaryzacji wykonanej w 1903 roku. Za dworem rozciągał się tarasowy ogród, przez co siedziba opatów w Starym Dworku urastała do rangi miniaturowej rezydencji reprezentacyjnej w typie entre cour et jardin, wzbogaconej bryłą kościoła. Wieś od 1312 roku należała do konwentu cystersów w Bledzewie. Możliwe, że we wsi od początku mógł istnieć dwór przy tamtejszym folwarku, bo gdy w 1560 r. zaistniała potrzeba ulokowania na uboczu ustępującego opata, który zrezygnował z funkcji ze względu na podeszły wiek, na siedzibę emeryta przeznaczono dwór w Starym Dworku. Pierwszym rezydującym tutaj opatem był Piotr Mitręga z Lwówka, który w 1560 roku otrzymał wieś wraz z istniejącym już folwarkiem w dożywocie od swego następcy, opata Piotra Kamińskiego. Pomimo konfiskaty dóbr klasztornych w 1796 roku ostatni z użytkowników - opat Onufry Wierzbiański - przebywał w Starym Dworku do 1803 roku, kiedy zamienił się na majątek w Rokitnie z pruskim dzierżawcą Bornemannem. Od tego czasu posiadłość była dzierżawiona. Po 1945 roku dwór służył jako budynek administracyjny miejscowego PGR, a od 1980 roku obiekt nie jest użytkowany i niszczeje. W 2002 roku został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Pierwotna rezydencja była zapewne drewniana. Dopiero opat Michał Józef Loka rozpoczął prace zmierzające do przebudowy całości w konstrukcji murowanej i krótko przed swoją śmiercią nakazał gromadzić materiały budowlane dla nowego kościoła. Obecna siedziba opatów została wzniesiona w 3. ćw. XVIII wieku za opata Franciszka Rogalińskiego. Za autora przebudowy można uważać Antoniego Hoehne, twórcę projektu kościoła klasztornego w Bledzewie. Dwór jest parterowy, jedynie środkowa część ryzalitów posiada dwie kondygnacje. Budynek założony został na planie wydłużonego prostokąta, urozmaiconego ryzalitami pośrodku dłuższych elewacji i małą przybudówką od północy mieszczącą schody do piwnicy. Układ wnętrza jest dwutraktowy, przebudowany w połowie XIX wieku, za dzierżawcy Hackera. Przypuszcza się, że na osi głównej pierwotnie była duża sień, obecnie podzielona na dwa pomieszczenia, ktira pełniła w swej pierwotnej, okazałej formie, rolę sali audiencyjnej opata. Elewacja główna jest dwunastoosiowa z cokołem i gzymsem koronującym. Środkowy, trójosiowy ryzalit, rozczłonkowany jest przez dwie kondygnacje pilastrów toskańskich, na parterze ustawionych ukośnie, które kreślą miękko linię wklęsło-wypukłą. Wyżej ryzalit wieńczy trójkątny tympanon z kamiennymi, rokokowymi wazonami na szczycie i na narożach. Reszta elewacji jest niepozorna. Okna podkreślają opaski i wygięte gzymsy nadokienne. Kapryśna forma dynamicznego, falującego belkowania w dolnej części ryzalitu, zestawiona z uspokojoną partią piętra, plasują budynek w nurcie architektury śląskiego baroku o proweniencji czeskiej. Ten skromny, lecz o pełnych harmonii proporcjach dworek, tworzy wraz z kościołem, w zamyśle zleceniodawców, rezydencję prawdziwie wiejską, niepozorną, właściwą dla stylu życia pełnego ascezy i medytacji, jaki powinien cechować opata zakonu cystersów.

Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów Stary Dworek Althöfchen nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie