Powrót

rogi ssophienwalde

Rogi(Sophienwalde)

Okazała rezydencja pałacowa z parkiem oraz folwarkiem zlokalizowana jest w pobliżu wsi Rogi, w kompleksie leśnym. Pałac zajmuje południowo-wschodni kraniec założenia folwarcznego. Od południa i wschodu otoczony jest parkiem krajobrazowym, który założono równocześnie z budową pałacu, wykorzystując zróżnicowane gatunkowo zadrzewienie pobliskiego lasu. Od strony kolonii w Rogach prowadzi aleja dojazdowa obsadzona starodrzewem dębowym.Przedwojenna nazwa miejscowosci Rogi (z niem. Sophienwalde) wywodzi się od trzeciego imienia żony Adolfa Friedricha III von Waldow - założyciela nowszej, lubniewickiej linii rodu von Waldow - Elżbiety Doroty Zofii z d. von Bismarck. Dzieje powstania oraz dziedziczenia majątku w Rogach związane są z jednym z najstarszych i najznamienitszych rodów Nowej Marchii - von Waldow. Prócz licznych posiadłości, w rękach tego rodu znajdował się założony w 1773 roku folwark Rogi. W XIX wieku w miejscowości nie było odrębnego dworu. Fakt budowy pałacu wiąże się z przeniesieniem majątku ze Stobna (nie istniejącej już osady i majątku między Rudnicą i Kołczynem) do Rogów. W 1906 roku majątek odziedziczył Adolf Friedrich August von Waldow, który rozpoczął budowę pałacu w latach 1906-1913 lub 1908-1910. W tym samym czasie wznoszono drugą siedzibę rodu, zwaną dziś "Nowym Zamkiem", w oddalonych o 7 km Lubniewicach. Bliskie sąsiedztwo oraz podobieństwo architektoniczne tych dwóch rezydencji, pozwalają przypuszczać, że są one dziełami tych samych architektów. Pałac w Rogach został wybudowany dla niepełnosprawnej umysłowo córki. Świadczyć o tym może umieszczona na fasadzie sentencja: "Non dormitqui me custodia (nie śpi ten, kto mnie strzeże). Wzniesiony w początku XX wieku pałac ma charakter XIX-wiecznej rezydencji romantycznej, nawiązującej stylowo i ukształtowaniem bryły do architektury zamkowej. Pierwotnie mógł on pełnić rolę letniej rezydencji mieszkalnej lub zameczku myśliwskiego. Budynek elewacją frontową zwrócony jest ku dziedzińcowi wjazdowemu i stylowemu parterowi ogrodowemu, zaś elewacją ogrodową w stronę jeziora. Jest to dwukondygnacyjna budowla wzniesiona z cegły, z mieszkalnym poddaszem. Dominującym elementem architektonicznym jest wieża, umieszczona w południowo-wschodnim narożniku pałacu, kryta wysokim dachem namiotowym. Urozmaicona ryzalitami i wieżyczkami bryła budowli posiada cechy stylu późnoromantycznego z elementami neoromańskimi i neorenesansowymi. Oryginalny wystrój wnętrz zachował się w pomieszczeniach parteru i większości sal piętra - są to głównie boazerie i sztukaterie stropów. Pomieszczenia reprezentacyjne (dawna sala balowa, dawny salon ogrodowy oraz ogromny reprezentacyjny holl) usytuowane są w trakcie zachodnim oraz w części północnej pałacu. Adolf Friedrich August II właścicielem pałacu był jeszcze w końcu lat 20. XX wieku, i rezydencja wraz z majątkiem w rękach rodziny von Waldow przetrwały do roku 1945. W 1946 roku w pałacu organizowane były kursy dla drwali leśnych, w latach 1947-1952 pałac pełnił funkcję ośrodka wczasowego. W latach 1952-1976 należał do Technikum Leśnego, następnie mieściło się tutaj prewentorium oraz dom pomocy społecznej dla dzieci upośledzonych. Od 1976 roku pałac w Rogach pełni funkcję ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Urzędu Wojewódzkiego i następnie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Po generalnym remoncie w latach 1978-1979, prowadzono tutaj szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej. Obecnie pałac znajduje się w użyczeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.

Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów Rogi Sophienwalde pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie