Powrót

słońsk sonnenberg

Słońsk(Sonnenberg)

Miejscowość założona została na południowej terasie nadzalewowej rzeki Warty, 14 km na wschód od granicznego miasta Kostrzyna, przy drodze krajowej z Poznania przez Skwierzynę do przejścia granicznego. Najstarsza część wsi rozlokowana jest wzdłuż południkowo przebiegających ulic, która z czasem rozszerzyła swoje terytorium na północny zachód tworząc przyległą miejscowość Przyborów. Na północno-wschodnim skraju średniowiecznego założenia wsi, w zakolu rzeczki, stanowiącej dopływ Warty, stoi zamek. Usytuowany na osi północ-południe, wejściem skierowany jest na rozległy dziedziniec po stronie zachodniej. Z drugiej strony zlokalizowany był park, który zachował się w formie szczątkowej. Pierwsza wzmianka o Słońsku pochodzi z 1341 roku. Występuje w pozwoleniu wydanym przez margrabiego Ludwika Wittelsbacha rycerzom Henningowi i Arnoldowi z Krzywnicy na budowę castrum sed municionem, prawdopodobnie przy istniejącej osadzie targowej. Warownia zmieniała właścicieli, a powstała przy niej osada rozrastała się. Nadaniem z 1426 roku została przekazana w zastaw zakonowi rycerskiemu joannitów. W dokumencie tym Słońsk określono jako miasto (civitas). Odtąd aż do 1945 roku Słońsk był związany z historią joannitów będąc siedzibą balliwa branderburskiego. Obecny obiekt wzniesiono na zrębach gotyckiego zamku z XIV wieku. W latach 1662-1668 zamek przebudowano na zlecenie księcia Jana Maurycego von Nassau, według projektu niderlandzkiego architekta Petera Posta z Hagi. Budowę nadzorował mistrz budowlany Cornelius Ryckwaert. Zamek utrzymany jest w stylu barokowym i stanowi jedyny w tej części Europy przykład niderlandzkiej architektury zamkowej z połowy XVII wieku. Przebudowę zamku rozpoczęto od założenia parku, przekopania kanałów i regulacji koryta rzeki. Rzut odbudowanego zamku był kwadratowy, z czego część stanowił dziedziniec przed zamkiem. Zamek od północy, południa i wschodu był trzykondygnacyjny, a od zachodu poprzez podwyższenie poziomu terenu dwukondygnacyjny. Budowlę otaczała fosa, oddzielona szerokim wałem od równolegle płynącego koryta rzeki. Dostęp do zamku prowadził poprzez mosty na fosie od wschodu i zachodu. Bryłę nakrywał pogrążony dach czworokątny, kryty dachówką barwioną na kolor błękitny. Nieotynkowane ściany zamku były malowane na biało i ozdobione oszczędnym detalem architektonicznym w postaci portali drzwiowych i festonów pod oknami w części środkowej elewacji głównej. Wybrukowany dziedziniec przed zamkiem otaczał mur przedpiersiowy o wys. 1,2 m z dwoma jednokondygnacyjnymi pawilonami w zachodnich narożach. W jednym z nich było więzienie, w drugim pomieszczenie dla strażnika. Obok pawilonu strażnika była studnia z wodą źródlaną. W 1731 roku balliw Albrecht Fryderyk przeniósł siedzibę balliwatu do Berlina. Podczas wojny siedmioletniej i następujących po niej pożarów Słońska zniszczono folwark zamkowy oraz mosty nad rzeką i fosą. W 1783 roku August Ferdynand usunął fortyfikacje przy zamku, przez co dwukondygnacyjna fasada stała się trzykondygnacyjna. Dawną piwnicę przekształcono w parter i przed pierwotnym portalem umieszczono balkonik, a dawne wejście do piwnicy poszerzono i powiększono. Również w nowym parterze fasady wykuto otwory okienne. W 1810 r. po sekularyzacji przez Państwo Pruskie majątku balliwatu, zamek adaptowano na więzienie. Potem, po 1833 roku, członkowie arystokracji brandenburskiej, odwołując się do tradycji rycerskiego zakonu, powołali elitarne stowarzyszenie o nazwie Zakon Joannitów Królestwa Pruskiego. Do 1918 roku tytuł wielkiego mistrza sprawowali członkowie królewskiej rodziny Hohenzollernów z siedzibą w Słońsku Aby przystosować obiekt do celów reprezentacyjnych w latach 1872-1884 wyremontowano wnętrze, zgodnie z projektem Wolffa, Mullera i Ruske oraz przebudowano dach. Zamek pełnił funkcje reprezentacyjno-muzealne, dlatego nie unowocześniano go, nie skanalizowano, a zelektryfikowano dopiero w 1906 roku. W 1926 roku obchodzono uroczyście 500-lecie pobytu Joannitów w Słońsku, wtedy odnowiono elewację. W zamku gromadzono materiały archiwalne dotyczące wszystkich posiadłości joannitów w Królestwie Pruskim. W salach ściany pokrywały portrety oraz tarcze herbowe balliwów i komendantów. Po 1945 roku wyposażenie zamku zostało usunięte i wywiezione w niewiadomym kierunku, zaś archiwalia przewieziono do Archiwum Państwowego w Starym Kisielinie. W budynku zamku urządzono najpierw miejscowy Dom Kultury, potem magazyn Prezydium GRN. Pod koniec lat 60. rozważano możliwość utworzenia w zamku muzeum. Plany jednak nie zostały zrealizowane, a obecnie, po pożarze w 1975 roku, zamek popada w ruinę. Po roku 1989 zabytkiem ponownie zainteresował się Zakon Joannitów w Brandenburgii, którego przedstawiciele corocznie przyjeżdżają do Słońska.

(Poniższy tekst pochodzi z książki "Obiekty zabytkowe do zagospodarowania na terenie województwa gorzowskiego" z 1981roku)

Zespół zamkowo-parkowy o cechach holenderskich, wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w XVII i XIX. Zamek trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Murowany z cegły i kamienia. Kubatura 26.400 m3 Powierzchnia użytkowa 4.066 m2 Obiekt w latach 70-tych XX wieku poddany został odbudowie lecz na skutek pożaru w 1975 r. popadł w ponowną ruinę. Otoczony parkiem zabytkowym schodzącym w kierunku rzeki Warty. Usytuowany przy drodze Kostrzyn-Skwierzyna. Aktualnie brak użytkownika, stanowi własność Urzędu Gminy w Słońsku.

Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów Słońsk Sonnenberg pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie