Powrót

wiejce waitze

Wiejce(Waitze)

Pałac otoczony rozległym parkiem krajobrazowym, którego naturalną granicę stanowi rzeka Warta, położony jest w kierunku południowo-zachodnim od wsi. Dodatkowo zabudowę wiejską od rezydencji oddzielał niegdyś zespół folwarczny rozlokowany wokół dziedzińca, z którego pozostał obecnie jedynie budynek ryglowej rządcówki, adaptowany w końcu XIX wieku ze spichlerza. Wieś Wiejce (Waice, Witza) założona na początku XVIII wieku w ramach kolonizacji nadwarciańskiej najpierw należała do wielkopolskiego rodu Kwileckich. Po III Rozbiorze Polski znalazła się pod zaborem pruskim i od 1. poł. XIX wieku nowym właścicielem majątku został major von Jena-Kothen. Z nim wiąże się budowę niewielkiego dworu z parkiem oraz folwarku. Od końca XIX wieku majątek należał jeszcze do kilku innych rodów niemieckich: Lobecke, Raetzoll, a przed I wojną światową przeszedł na własność rodziny von Benninngsen. W latach 30. XX wieku Oberleutnant Aleksander von Benninngsen rozbudował całe założenie. Dwór został powiększony o boczne ryzality, jednocześnie ujednolicono elewacje, a wnętrzom nadano nowe funkcje. Osiągnięto w ten sposób formę neobarokowego pałacu. Wówczas również rozbudowano sięgający rzeki Warty park oraz położone po północno-zachodniej stronie pałacu zabudowania folwarczne. Po 1945 roku majątek przejęty został przez Skarb Państwa, w pałacu początkowo mieściła się szkoła, a następnie, na początku lat 70. zaadaptowany został na ośrodek kolonijny. Aktualnie pałac wraz z nielicznymi zabudowaniami folwarku należą do prywatnego właściciela, który w latach 2001-2003 przeprowadził gruntowne prace rewaloryzacyjne, m.in. odtworzył oryginalną formę dachu, zniszczoną pożarem po 1945 roku oraz wykonał renowację zabytkowej, ryglowej rządcówki. Dwukondygnacyjna bryła pałacu składa się z prostokątnego korpusu głównego, objętego przez dwa boczne ryzality, wysunięte poza linię fasad. W narożnikach ryzalitu południowego usytuowano dwie półkoliste baszty. Boniowane elewacje rozdzielone są gładkim fryzem międzykondygnacyjnym, a wejście główne akcentuje okazały portal oraz tympanon w zwieńczeniu z herbem von Benninngsen. Dach w części centralnej jest dwuspadowy, natomiast na ryzalitach mansardowy. Na osi środkowej wieńczy go wieżyczka widokowa z kręconymi, metalowymi schodami. Wnętrza pałacu rozplanowano w układzie dwuipółtraktowym ze środkowym, długim korytarzem. Wśród pozostałości pierwotnego wyposażenia wyróżniają się drewniana klatka schodowa z neobarokową balustradą i witrażami okiennymi w ryzalicie południowym oraz kominek kaflowy w sali balowej na piętrze. Stojące nieopodal budynki folwarku uległy po 1945 roku całkowitej dewaloryzacji, dlatego rozebrano je, aby zastąpić innymi, o stosowniejszym wyrazie architektonicznym. Przy budynku rządcówki wzniesiono nowe zabudowania gospodarcze o konstrukcji ryglowej, naśladujące formą budynki historyczne. Ponadto podczas prac rewaloryzacyjnych, odtworzono i utrwalono kompozycję rozległego parku.

Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów Wiejce Waitze pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie