Powrót

dąbroszyn tamsel

Dąbroszyn(Tamsel)

Pałac w Dąbroszynie zlokalizowany jest w ramach zespołu pałacowo-parkowego, znajdującego się w centralnej części miejscowości, po obu stronach drogi prowadzącej z Gorzowa do Kostrzyna. Budynek usytuowany jest po południowej stronie drogi, w ramach założenia parku dolnego, w sąsiedztwie kościoła o formach stylistycznych neogotyku, znajdującego się po południowo-zachodniej stronie rezydencji. Budowla pałacu zlokalizowana jest na osi północ-południe, z elewacją frontową zwróconą w kierunku północnym z perspektywą zamkniętą dawniej antykizującą Świątynią Zofii. Elewacja tylna otwiera się w kierunku południowym na parkową oś widokową zamkniętą pomnikiem Victorii. Po północno-wschodniej stronie pałacu, po przeciwnej stronie drogi, znajduje się historyczne założenie folwarczne z obszernym dziedzińcem gospodarczym. Pierwsza wzmianka dotycząca miejscowości pochodzi z 1262 roku, kiedy to chwarszczańscy templariusze zmuszeni byli zrzec się Dąbroszyna (Tamprosowe) na rzecz margrabiów brandenburskich. Miejscowość została ponownie wymieniona w roku 1460 w wykazie dóbr joannickich. W 1510 roku majątek przeszedł na własność rodu von Schönebeck. W 608 roku jako właściciel dóbr występował Asmus von Schönebeck, następnie wymieniany był Joachim, Claus, Eustachy, a także Christoph i Erazm. W 1640 roku w Dąbroszynie osiadł ród von Schöning, kiedy to Hans Adam von Schöning ożenił się z Marianne von Schönebeck z domu Schapelow. Z tego związku wywodził się Po śmierci Hansa Adama w 1696 roku jego następcą został najstarszy z synów - Johann Ludwig, który zmarł w 1713 roku, nie pozostawiając po sobie męskiego potomka. W 1723 roku jego córka, a zarazem wnuczka marszałka - Louisa Eleonora wyszła za mąż za pułkownika Friedricha Adama von Wreecha. W latach 1730-1731 częstym gościem Louisy Eleonory bywał przebywający w Kostrzynie arcyksiążę Fryderyk, późniejszy król Prus - Fryderyk Wielki. Przyjaźń przetrwała próbę czasu i kiedy po bitwie pod Sarbinowem w 1758 roku rosyjscy żołnierze plądrowali okoliczne ziemie i dwory, monarcha okazał majątkowi dąbroszyńskiemu wiele troski. Ze związku Adama Friedricha i Louisy Eleonory pochodzili synowie - Friedrich Wilhelm Theodor i Ludwig Alexander, blisko związani z księciem Henrykiem Pruskim, bratem Fryderyka Wielkiego. Po bezpotomnej śmierci Ludwiga Alexandra w 1795 roku, dobra dąbroszyńskie znalazły się w posiadaniu jego siostrzeńca - Bogislava Friedricha von Dönhoffa. Po nim przypadły jednej z jego z córek - Rosalia Ulrice. Zawarła ona w 1816 roku związek małżeński z hrabią Hermannem von Schwerinern. Małżonkowie przebywali na stałe w Wolfshagen k. Neuruppin, nie mniej jednak wiele uwagi poświęcali Dąbroszynowi. Z ich inicjatywy w latach 1825-1828 przebudowano kościół, a następnie w 1851 roku pałac oraz przekomponowano park górny i dolny, gdzie w 1840 roku wzniesiono pomnik poświęcony setnej rocznicy intronizacji Fryderyka Wielkiego. W tym też czasie przebudowano i rozbudowano folwark. Po śmierci Hermanna właścicielem dóbr dąbroszyńskich został jego młodszy syn Bogislav. Po nim majątek objął Stanislaus, który mieszkał tutaj wraz z żoną Marie Helene von Klitzing do 31 stycznia 1945 roku. Działania wojenne nie objęły bezpośrednio Dąbroszyna, który stał się zapleczem dla wojsk radzieckich, toczących zacięte boje o Kostrzyn. W tym czasie marszałek Żukow odbył w pałacu naradę ze swoją generalicją, co zostało uwiecznione na taśmach wojennej kroniki filmowej. Dzieła sztuki znajdujące się na wyposażeniu pałacu zostały zniszczone bądź rozproszone i w większości bezpowrotnie utracone. Zaraz potem w pałacu utworzono Państwowy Urząd Repatriacyjny, a następnie przekazano budynek wraz z założeniem parkowym Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. W budynku pałacu mieściły się biura, przedszkole, biblioteka, przychodnia oraz mieszkania pracownicze. W latach 90. XX wieku właścicielem pałacu i parku dolnego stała się Gmina Witnica, a rezydencja została uznana za oficjalną siedzibę Euroregionu Pro Europa Viadrina. Obecnie zespół pałacowo-parkowy przygotowywany jest do sprzedaży. Pałac został wzniesiony w latach 80. XVII wieku w stylu barokowym. Budowla otrzymała formę prostopadłościenną, dwukondygnacyjną, z wysokim dachem dwuspadowym, o dwóch narożnych ryzalitach. Obiekt został wzniesiony w technice tradycyjnej z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej, o tynkowanych elewacjach. Ponad wejściem głównym umieszczono herb rodziny von Schöning. Elementem wystroju barokowej rezydencji są zachowane w kilku pomieszczeniach parteru barokowe dekoracje sztukatorskie, wykonane prawdopodobnie przez artystów saksońskich - braci Rust zw. Berlińczykami. Pierwsza poważna przebudowa pałacu miała miejsce po zniszczeniach wojny siedmioletniej w 3. ćwierci XVIII wieku, kiedy to od południa dodano kolumnowy portyk, nad którym założono taras, przebudowano układ pomieszczeń, a w czworobocznej sieni wybudowano reprezentacyjną, zabiegową klatkę schodową z rokokową balustradą. Na początku XIX wieku zmieniono częściowo wystrój pomieszczeń. Z tego okresu zachowały się w dwóch pomieszczeniach parteru boazerie pokryte malowanymi groteskami oraz sala, w której odbywały się przedstawienia teatralne, zdobiona terakotowymi medalionami antycznych postaci. Inny charakter mają natomiast pomieszczenia na piętrze, gdzie boazerie zdobione są groteskami w typie chińskim (tzw. chinoiserie). Ostateczny kształt budowla uzyskała poprzez przebudowę w stylu neogotyckim w 1851 roku, prawdopodobnie według projektu Georga Friedricha Hitziga. Ten znany berliński architekt był autorem szeregu realizacji architektonicznych wykonanych na zamówienie Hermanna von Schwerina, ówczesnego właściciela dóbr dąbroszyńskich. W trakcie przebudowy pałacu zmieniono częściowo układ pomieszczeń, skrócono ryzality oraz nadbudowano trzecią kondygnację z przeznaczeniem na mieszkania dla służby. Bryłę pałacu nakryto niskim dachem czterospadowym ukrytym za krenelażem. Elewacje ukształtowano w sposób rytmiczny i symetryczny z prostokątnymi otworami okiennymi z opaskami, gzymsem cokołowym, podokiennym i koronującym. Bryłę zaakcentowano w narożnikach sterczynami. Z tego okresu zachowała się też stolarka okienna i drzwiowa. Na wyposażeniu pałacu znajdowały się cenne dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. W sali na piętrze mieściła się galeria antenatów, z portretami przedstawicieli tutejszych rodów szlacheckich. W pomieszczeniach parteru znajdowały się z kolei portrety Fryderyka Wielkiego i księcia Henryka Pruskiego. Los większości obiektów, znajdujących się niegdyś w pałacu, pozostaje nieznany. Do zachowanych należy popiersie księcia Henryka Pruskiego, odlane w brązie w 1789 roku przez paryskiego rzeźbiarza - Jeana Houdona. Rzeźba stanowi jeden z cenniejszych eksponatów Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. Na ekspozycji znajdują się ponadto dwa XVII-wieczne portrety Joachima von Wreecha - teścia Eleonore Louise von Wreech, a także cenna barokowa dwudrzwiowa szafa, datowana na 1698 rok. W latach 70. XX wieku wykonano z inicjatywy PGR kompleksowy remont elewacji pałacu. W latach 90. XX wieku założono piec centralnego ogrzewania. W ostatnich latach przeprowadzono kompleksowy remont polegający na adaptacji wnętrz na cele hotelowe W ramach prac wymieniono stolarkę okienną, schody oraz poddano konserwacji sztukaterie w pomieszczeniach parteru i piętra.

Cytat z książki Zbigniewa Czarnucha ,, Nad Wartą i wśród lasów".:

Piękna Eleonora

Jej urodę i osobisty wdzięk opiewał w odzie napisanej na jej cześć oraz w pełnych uwielbienia listach nastolatek Fryderyk, królewicz zamknięty przez surowego ojca w kostrzyńskiej twierdzy za próbę ucieczki z kraju. Wymagający król-ojciec, Fryderyk Wilhelm, nie tolerował jego pasji gry na flecie i lektury francuskich romansów o trubadurach, opiewających cnoty i piękno dam swego serca. Toteż gdy ojciec zamienił wyrok na obowiązek praktyki urzędniczej w kostrzyńskim rządzie Nowej Marchii, osiemnastolatek cwałował konno do Dąbroszyna do ubóstwianej platonicznie żony pułkownika von Wreecha. Pułkownik, potem generał, miał lat trzydzieści cztery, gdy zawierał ślub z piętnastoletnią wnuczką marszałka von Schöninga. Gdy Fryderyk tu przyjeżdżał, Eleonora zdążyła już urodzić pięcioro dzieci, których razem po latach miała aż dwanaścioro. Zasłynęła potem z takiej niechęci do dawnego wielbiciela, a potem wielkiego króla, że w Dąbroszynie wspominanie o Fryderyku było zabronione. Tutaj pielęgnowało się bowiem kult królewskiego brata - księcia Henryka, któremu poświęcono bardzo osobliwy pomnik chwały oraz obelisk.

Zofia, wielka dama salonów Berlina i jej biedna siostra Cecylia

Dobra dąbroszyńskie zaliczano do największych nie tylko w Nowej Marchii, ale także w Brandenburgii. Ostatni właściciel dominium Tamsel, Stanislaus Graf von Schwerin, w roku 1921 posiadał 2416 ha lasów, łąk i ziemi uprawnej. Majątek Tamsel był majoratem, czyli jego spadkobiercami mogli być tylko potomkowie w linii męskiej i dopiero po ich wymarciu zamężne córki wprowadzały majątek pod zarząd nowego rodu ich mężów. W konsekwencji braku potomka w linii męskiej w rodzie von Schoningów majątek, jako wiano Eleonory, znalazł się w posiadaniu von Wreechów. Bezdzietni synowie Eleonory przekazali go w roku 1795 von Dönhoffom z Donhoffstadt/Długosze w Prusach Wschodnich (dziś Olsztyńskie). Ta gałąź rodu, wobec szybkiej śmierci synów, wygasła w roku 1816 i Dąbroszyn za sprawą małżeństwa hrabianki Rozalii Fryderyki von Dönhoff z hrabią Hermanem von Schwerin z Wolfshagen znalazł się w posiadaniu kolejnego rodu. To oni przerwali dotychczasową zmowę milczenia i wystawili w roku 1840 Wiktorię - pomnik upamiętniający wielkie dokonania Fryderyka II i jego pobyt w Dąbroszynie. Rozalia, upiększając park, zbudowała w nim także dwa pawilony w kształcie greckich świątyń, nadając im imiona swych dwu sióstr: Zofii i Cecylii. Zofia von Schwerin z domu Dönhoff, żona Wilhelma, brata Hermanna, większość czasu spędzała w berlińskim pałacu rodziny męża (Wilhelmstraße 63), prowadząc tam bujne życie towarzyskie w kręgach arystokratycznych. Opisała je we wspomnieniach wydanych drukiem przez jej kolejną siostrę, panią na Kamieniu Wielkim i Małym, baronową Amalię von Romberg.Dobra dąbroszyńskie zaliczano do największych nie tylko w Nowej Marchii, ale także w Brandenburgii. Ostatni właściciel dominium Tamsel, Stanislaus Graf von Schwerin, w roku 1921 posiadał 2416 ha lasów, łąk i ziemi uprawnej. Majątek Tamsel był majoratem, czyli jego spadkobiercami mogli być tylko potomkowie w linii męskiej i dopiero po ich wymarciu zamężne córki wprowadzały majątek pod zarząd nowego rodu ich mężów. W konsekwencji braku potomka w linii męskiej w rodzie von Schoningów majątek, jako wiano Eleonory, znalazł się w posiadaniu von Wreechów. Bezdzietni synowie Eleonory przekazali go w roku 1795 von Dönhoffom z Donhoffstadt/Długosze w Prusach Wschodnich (dziś Olsztyńskie). Ta gałąź rodu, wobec szybkiej śmierci synów, wygasła w roku 1816 i Dąbroszyn za sprawą małżeństwa hrabianki Rozalii Fryderyki von Dönhoff z hrabią Hermanem von Schwerin z Wolfshagen znalazł się w posiadaniu kolejnego rodu. To oni przerwali dotychczasową zmowę milczenia i wystawili w roku 1840 Wiktorię - pomnik upamiętniający wielkie dokonania Fryderyka II i jego pobyt w Dąbroszynie. Rozalia, upiększając park, zbudowała w nim także dwa pawilony w kształcie greckich świątyń, nadając im imiona swych dwu sióstr: Zofii i Cecylii. Zofia von Schwerin z domu Dönhoff, żona Wilhelma, brata Hermanna, większość czasu spędzała w berlińskim pałacu rodziny męża (Wilhelmstraße 63), prowadząc tam bujne życie towarzyskie w kręgach arystokratycznych. Opisała je we wspomnieniach wydanych drukiem przez jej kolejną siostrę, panią na Kamieniu Wielkim i Małym, baronową Amalię von Romberg

Jedna z sióstr Zofii - Cecylia, była osobą o bardzo słabym zdrowiu, które usiłowała podreperować wyjazdami do miejscowości uzdrowiskowych. Niewiele to pomagało i ostatnie lata życia, wciąż jako osoba samotna, spędziła w fotelu na kółkach i w łóżku. Była właścicielką dwóch majątków w Prusach Wschodnich i w jednym z nich zamierzała ufundować szpital dla 20 starców i kalek, czemu stanął na przeszkodzie ciężki stan jej zdrowia, a potem śmierć. Jej siostra, Amalia, dla upamiętnienia tego szlachetnego projektu zbudowała na swój koszt szpital w Kamieniu Wielkim z budynkami gospodarczymi i ogrodem. Miał 18 łóżek i prowadzony był przez diakonisy. Nazwano go Cacilien Stift, czyli Fundacja Cecylii. Oba pawilony parkowe z wojennej zawieruchy wyszły cało. Przeciekający dach Świątyni Zofii dał niektórym mieszkańcom Dąbroszyna pod koniec lat osiemdziesiątych powód do rozkradzenia jej cegieł i elementów wystroju, których nikłe resztki leżą w przypałacowym lapidarium. Świątynia Cecylii z figurą boga czasu Kronosa ulega destrukcji czasu.

Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów Dąbroszyn Tamsel pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie