Powrót

witnica radorf

Witnica(Vietz) dzielnica Radorf

Na uzyskanych ziemiach, wskutek osuszania bagien nadwarciańskich osadzono na dogodnych warunkach kolonistów, którzy w liczbie trzech czwartych byli pochodzenia polskiego. W dokumencie z 1757 r. mowa jest o grupie kolonistów z Polski, którzy otrzymali działki o powierzchni od 3 do 30 hektarów na terenie Pyrzan. W roku 1763 we wsiach pod Łupowem osiedliło się 130 rodzin polskiego pochodzenia. Przybywali również koloniści z innych krajów, w tym także z Niderlandów. Holendrzy osiedlili się w Witnicy i Pyrzanach. W tym czasie powstaje wiele nowych miejscowości (w tym Białczyk) oraz majątek szlachecki Radorf zajmujący obszar 213 ha, zlokalizowany przy drodze wiodącej do Kostrzyna na polach dzisiejszej Witnicy. Pozostał po nim park, cmentarz i zabudowania gospodarcze.

Witnica Vietz dzielnica Radorf pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica Vietz dzielnica Radorf pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica Vietz dzielnica Radorf pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica Vietz dzielnica Radorf pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie