Powrót

Smoleń(Carlsburg)

Smoleń(Carlsburg)

- Smoleń to XIX-wieczny folwark, założony na gruntach miasta Choszczno, podobnie jak okoliczne folwarki i wybudowania; folwark założony został w 1830 r., przez piwowara K.H.F. Mellentina i liczył pierwotnie ok. 250 mórg; nazwa pochodzi od imienia założyciela - Karl, stąd nazwa Karlsburg ("zamek Karola"); ok. 1837 r. Mellentin dokupił ok. 90 mórg ziemi (z folwarku Leonhardstette), a następnie nabył sąsiedni folwark Kelmshof; w poł. XIX w. Smoleń był jednym z największych folwarków w mieście i obejmował ok. 850 mórg ziemi; pod kon. XIX w., po południowej stronie folwarku wytyczono linię kolejową; w 1925 r. osada liczyła 77 mk.; w owym czasie folwark należał prawdopodobnie do rodziny Bongardt; do 1945 r. osada należała do gminy miejskiej Choszczno; do 1938 r. Smoleń wchodził w skład Kreisu Arnswalde, Reg. Bez. Frankfurt, Prov. Brandenburg; następnie w ramach Regierungsbezirk Grenzmark Posen-Westprussen. Smoleń koło Choszczna, nazywany niegdyś Karlsburg, był majątkiem ziemskim, którego centrum stanowił dwór i zabudowania gospodarcze. W południowo-zachodnim krańcu miejscowości znajdował się park, którego resztki przetrwały do dzisiaj, a w tym parku znajdują się resztki kaplicy. Zachowane pozostałości pozwalają ustalić, że była to kapliczka, zbudowana z kamienia i cegły. Po krętych schodach wchodziło się do krypty, obecnie zawalonej. Trudności nastręcza ustalenie nie tylko, jaka rodzina zbudowała kaplicę, ale i określenie czasu jej wzniesienia. Pozostałości wskazują co najmniej na XIX wiek., ale nie można jednak wykluczyć, że budowla powstała wcześniej. Historyczne p o d w ó r z e f o l w a r c z n e rozbudowane w kierunku zachodnim (na miejscu dawnego ogrodu - obecnie już w większości rozburzone), o zatartej kompozycji, z dużymi ubytkami w zabudowie, nieużytkowane, w stanie półruiny (ob. zachowany jedynie budynek inwentarsko-magazynowy z pocz. XX w . Na miejscu pierwotnego d w o r u (?) i p a r k u - posadowiony sklep, garaże oraz dalej budynek mieszkalno-administracyjny

Smoleń(Carlsburg)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie