Powrót

lubiatowo luccow

Lubiatowo(Luccow)

Pałac w Lubiatowie z narożną, ośmioboczną wieżą,wzniesiony został na bardzo podobnym planie co pałac w niedalekim Karsku, z tą jednak różnicą, że główne wejście znalazło się na osi jednej z dłuższych elewacji, a dwa spośród trzech ryzalitów zamknięte są prosto. Niemal identyczne są detale elewacji obu pałaców oraz ich podziały pasami jaśniejszej cegły.Nie posiadają cech żadnego ze stylów historycznych, należąc do nurtu architektury ceglanej o formach utylitarnych. Podobieństwo obu budowli każe przypuszczać, iż autorem ich projektu był ten sam architekt. Czas budowy pałacu w Lubiatowie, wzniesionego na zlecenie Friedricha Wilhelma von Schöninga, przez analogię do Karska można określić na ok. 1890 rok. Tuż obok rezydencjonalnej części zespołu zachował się niezwykle okazały, wieloboczny gołębnik z datą 1902. Zbudowany z cegły w dwu kolorach, w tej samej stylistyce co pałac, zamyka całą serię obiektów o barwnych, ceramicznych elewacjach. Wśród rezydencji istniejących na terenie obecnego powiatu pyrzyckiego nie brakowało utrzymanych w formach neorenesansowych. Nie istniejący już dzisiaj inny pałac w Lubiatowie był jeszcze jedną rezydencją von Schöningów. Budowany na zlecenie znanej z Żukowa Luizy z domu von Schöning, żony Hermanna von Schöninga, powstawał w kilku fazach od 1857 do 1870 roku. Składał się z parterowego, nakrytego wysokim, dwuspadowym dachem dworu oraz z poprzecznie doń dostawionego, piętrowego korpusu z czworoboczną wieżą, której ostatnia kondygnacja przepruta była z każdej strony parą półkoliście zamkniętych otworów. Jak się można domyślać, elewacje obu zasadniczych części budowli pozostawione zostały w nietynkowanej cegle.

Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów Lubiatowo Luccow pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie