Powrót

lubianka neu libbehne

Lubianka(Neu Libbehne)

Do lipca 1741 r. Lubianka i pobliska Lubiana stanowiły całość, później podzielono majątek wzdłuż potoku, wpadającego do Małej Iny. Lubianka przypadła w udziale Piotrowi Walentemu von Koethen. W 1766 r. i 1810 r. wieś spłonęła w pożarze. W 1811 r. majątek odbudowano w nowym miejscu. W 1906 r. jako majątek niezależny została nabyta przez stargardzkiego kupca. W tym okresie wzniesiono nowy dwór. Po II wojnie światowej w majątku działo Państwowe Przedsiębiorstwo Rolne, od 1957 r. w ramach Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Lubianie. Mapa z lat 1891/92 dokumentuje Łubiankę jako założenie folwarczne o kompozycji zwartej, geometrycznej i symetrycznej. Do majątku prowadziła droga z nieodległej Lubiany, będąca osią kompozycji układu przestrzennego. Niewielka kolonia mieszkalna ulokowana przy drodze do Lubiany. Od wschodu i południa majątek okala duży park. Mapa z 1934 r. ukazuje układ analogiczny do XX-wiecznego; dodatkowe elementy to: rozbudowana kolonia mieszkalna przy drodze do Lubiany oraz gospodarcze (stodoły) na północ od majątku. Obecnie założenie przestrzenne folwarku w Lubiance czytelne, zachowało układ zbliżony do w/opisanych. Dwór o walorach kulturowych zabytkowych oraz podwórze gospodarcze i park.

Lubianka Neu Libbehne pałac dwór nowa marchia gorzów Lubianka Neu Libbehne pałac dwór nowa marchia gorzów Lubianka Neu Libbehne pałac dwór nowa marchia gorzów Lubianka Neu Libbehne pałac dwór nowa marchia gorzów Lubianka Neu Libbehne pałac dwór nowa marchia gorzów Lubianka Neu Libbehne pałac dwór nowa marchia gorzów Lubianka Neu Libbehne pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie