Powrót

pstrowice pitzerwitz

Pstrowice(Pitzerwitz)

Kostiumem stylowym, który zaznaczył swe istnienie na przełomie XIX i XX w. był neobarok, często łączący się w jedną całość z elementami secesji. Barok, niegdyś odsądzany od czci i wiary, doceniony został pod koniec stulecia. W 1888 r. ukazało się fundamentalne dzieło Renaissance und Barock Heinricha Wöllflina, traktujące barok jako równoprawną kategorię stylową, nieco później pojawiły się neobarokowe rezydencje, w niektórych przypadkach niezwykle okazałe (zwane wówczas "Wersalami Północy"). Odbiciem tych tendencji była neobarokowa rozbudowa dworu w Pstrowicach (gm. Pyrzyce) dokonana na zlecenie rodziny Heldt. Starszy budynek, pochodzący z 3. ćwierci XIX w., został w 1903 r. powiększony o nową część oraz nakryty mansardowym dachem. Swymi formami nawiązuje do późnobarokowej architektury XVIII w., różniąc się jednak od niej asymetrią bryły i obecnością elementów secesyjnych. Na piętrze znajduje się niewielki balkon z umieszczonymi na osi środkowej drzwiami, które ozdobiono ponad obramieniem wielkim zwornikiem oraz fantazyjnie stylizowanym naczółkiem. Wpływ nowego ducha baroku widać w formie szczytu ryzalitu środkowego oraz w wyglądzie szczytów wystawek elewacji ogrodowej skrzydła zachodniego.

Z książki E. Rymara: Pyrzyce i okolice przez wieki: Początki wsi dzisiejszej z kościołem na pewno sięgają XIII w. Od 1276 wraz z Ziemią Lipiańską we władaniu margrabiów brandenburskich. W 1311 proboszcz Karol obok plebanów z Obromina i Lubiatowa obecny przy nadaniu pyrzyckim augustiankom pewnego obszaru w Nowielinie. Nazwa: Pisterwitz 1311, Pisservitz 1337, Pitzstervitze 1456, potem Pitzerwitz, może od ryby piskorz żyjącej w potoku Pstrowickim, płynącym z jez. Pstrowickiego (dawniej Haus See, tyle co Zamkowe, Pałacowe) w kierunku Pyrzyc. W 1337 r. wieś liczyła 70 łanów, z których 4 parafii. Majątek rycerski w 1456 posiadali bracia Henryk, Dytryk i Ertmar z rodu Grapow. Obok nich część posiadała stara podlipiańska rodzina rycerska Liebenthal, która w 1523 z tego tytułu zobowiązana była do służby lennej książętom pomorskim. W 1572 Jerzy Liebenthal miał 10 łanów, w 1588 Bartłomiej Dossow z Piaseczna posiadał w Pstrowicach folwark z 16 łanami, na którym bez zgody władcy zorganizował owczarnię z 1000 owiec, ze szkodą chłopów, którym zagarnął łąki. W 1608 obok Kaspara Liebenthala majątek Marka Dossowa. Po Liebenthalach już w 1644 Hagenowie z Nowielina. W 1718 majątek dzielił się na 4 części: Hagenów (3 łany chłopskie i 1 zagrodniczy), Platenów (28 5 łanów chłopskich i 5 zagrodniczych), Scheelów (12,5 łanów), Fincke (8 chłopów i 2 zagrodników). Razem było 15, 5 łanów szlacheckich, 39 chłopskich i 3 zagrodnicze. Była karczma. Ziemię oszacowano jako lichą, kamienistą, jeszcze zachwaszczoną a hodowlę w upadku. W końcu XVIII w. przebudowano kościół i nadano mu barokowy wystrój. Były wtedy 2 majątki, gospodarstw chłopskich, 30 drobnych ponadto ogrodnicze i kowalskie. W 32 drobnych, mieszkały 262 osoby. W 1815 rodzina von Flotow posiadała dawne części majątku Scheelów i Goltzów. Majątek Flotowów w 1834 nabył Stibbe, jednak już w 1841 sprzedał landratowi myśliborskiemu Krugerowi. W 1840 całe Pstrowice nabył Wilhelm Heldt. W 1834 pożar strawił cześć wsi. W 1850 majątek wraz z Wołczynem liczył 4850 mórg, w tym 4073 ziemi ornej, 480 łąk. 1900 r. nad jeziorem na bazie starego dworu z pocz. XIX w. zbudowano dwukondygnacyjny pałac o kubaturze 5400 m, powierzchni 1838 m, w stylu neobarokowym, z cegły, na wysokim kamiennym cokole, z mansardowym dachem drewnianym, oraz spichlerz z kamienia, również zachowany do dziś, z piwnicami z XVII w. Założono park przypałacowy. W 1914 Frida Heidt wniosła majątek mężowi, radcy sądowemu Ludwikowi Auligowi. Majątek wraz z Nowicami liczył 725 ha. W 1929 majątek Ernesta Auliga liczył 420 ha, hodując 34 koni, 200 owiec, 100 świń. Aulig przewodniczył radzie nadzorczej mleczarni w Pyrzycach, organizował cukrownię w Okunicy. Wtedy większe gospodarstwa posiadali: wójt W. Meinert (84 ha), Frantz Marwitz (24 ha), G. Wollermann (21 ha). W 1936 żyło 430 osób wraz z robotnikami w majątku; w 1939 na 81 posesjach żyło 318 mieszkańców. Od 1939 pracowało w majątku ok. 25 Polaków, od 1940 30 jeńców francuskich. Horst syn właściciela na froncie, córka Bärbel Frorieb żyła w Berlinie, druga córka Renata na robotach państwowych, jej mąż w amerykańskiej niewoli wojennej. W sobotę i niedzielę 27-28 l 1945 Ernst Aulig z żoną Gertrudą z domu Schulte-Tigges z jeńcami francuskimi i rosyjskimi przygotował wozy do ucieczki, zabierając wartościowe przedmioty-, uszedł ze wsi w poniedz. 291, na wieść od żołnierzy, że czołgi są 10-12 km w Dziedzicach. W Mielęcinie nie zawróceni przez posterunek SA dołączyli do kolumny uciekinierów ze wschodu, a 30 stycznia załadowali się w pociąg Pyrzyce -Berlin przez Chojnę. Ukryte srebra -według jego córki Susanne Aulig-lngwersen, która te epizody wojenne opisała w 1970-72 - Rosjanie jednak znaleźli po wkroczeniu do wsi 2 lutego. Frida, matka Auliga, pozostała w majątku w Nowicach i zmarła po wkroczeniu Rosjan. Majątek 385 ha w 1948 przeznaczono do parcelacji między 28 osadników. Do marca 1947 w Zagórzu - bo tak wieś nazwano - osiedlono 21 rodzin. W latach 1945-1954 w gminie Lipiany (Mielęcin), od 1954 w gromadzie Mielęcin. Pałac neobarokowy Heldtów z 3 ćwierci XIX w., w 1903 powiększony o nową część i nakryty mansardowym dachem, zniszczony w 1945, przez lata opustoszały, wpisany w 1982 do rejestru zabytków i w 1990 gdy rozszerzono wpis o spichlerz, park, jezioro i roślinność nadbrzeżną. W 1991 r. nabyty przez Grzegorza Mochnackiego ze Szczecina wraz z 10 ha gruntu. Przystąpił on do rewaloryzacji obiektów. Przewidziano nowe nasadzenia drzew i krzewów w okalającym pałac parku o pow. 12 ha. W 1994 r. 140, w 2007 141 mieszkańców z 23 gospodarstwami powyżej 2 ha i 19 drobnymi podatnikami nieruchomości. Córka Ernsta Auliga Zuzanna w 1945 kilkunastuletnia (po mężu Ingwarsen) interesowała się odbudową pałacu w latach dziewięćdziesiątych.

Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Pstrowice Pitzerwitz pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie