Powrót

pałac Gilów Geilenfelde

Gilów(Geilenfelde)

Miejscowość położona na północnym skraju gminy Strzelce, przy skrzyżowaniu dróg z Ogard i Tuczna. Po raz pierwszy wzmiankowana w 1337 roku, następnie opuszczona. W XVI wieku znajdował się tutaj zameczek Joachima Friedricha Geilenfelde. Kolejnymi właścicielami byli von Bornstedtowie z Ogard, von Billerbeckowie oraz von Papsteinowie z Dankowa, a na początku XIX wieku - von Schönebeckowie. Majątek ziemski po II Wojnie Swiatowej znacjonalizowano. Pałac zniszczony został przez żołnierzy radzieckich, natomiast kościół rozebrano w latach 60. XX wieku. W ostatnim czasie rozebrano również XVIII-wieczny budynek spichlerza będący ostatnim elementem założenia folwarcznego, który charakteryzował się piękną, szlachetną prostopadłościenną formą, nakrytą mansardowym dachem. Z zespołu pałacowo-parkowego zachował się budynek rządcówki oraz park pałacowy w typie krajobrazowym z kamiennym ogrodzeniem i wieżą widokową.

Rządcówka Budynek stanowi relikt założenia folwarcznego, będącego własnością tutejszych właścicieli dóbr ziemskich. Budowla zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości, postawiona frontem do drogi, prowadzącej niegdyś do zabudowań folwarku i powiązana kompozycyjnie z parkiem krajobrazowym. Rządcówka powstała w końcu XIX wieku i reprezentuje nurt architektury eklektycznej. Jest to budowla podpiwniczona, murowana o tynkowanych elewacjach, dwukondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym o niewielkich spadkach połaci. Elewacja frontowa - północna została zakomponowana jako sześcioosiowa ze zdwojonym wejściem pośrodku, z charakterystycznym zamknięciem otworów drzwiowych w formie łuku Tudorów. Elewacje budynku posiadają skromny detal architektoniczny w formie opasek okiennych i drzwiowych, gzymsu międzykondygnacyjnego oraz koronującego. W elewacji bocznej - w zachodniej znajduje się wtórna, czworoboczna dobudówka, która nie komponuje się z architekturą budynku. Wieża widokowa została wzniesiona w pierwszej ćwierci XX wieku jako element ogrodzenia parku krajobrazowego należącego do właścicieli tutejszych dóbr ziemskich. Zlokalizowana jest po południowo-zachodniej stronie założenia, na skraju miejscowości, w sąsiedztwie rozciągających się w kierunku południowym i zachodnim pól uprawnych. To budowla założona na planie ośmiobocznym z wejściem od strony parku. Wieża wykonana jest z łamanego kamienia polnego, a w górnej partii w konstrukcji ryglowej z ceglanym wypełnieniem. Zwieńczona została ośmiopołaciowym hełmem krytym dachówką ceramiczną karpiówką. Doświetlenie drugiej kondygnacji, w każdej z elewacji stanowią wąskie, półkoliście zamknięte okna, trzecia kondygnacja doświetlona jest prostokątnymi oknami umieszczonymi w polach międzyryglowych. Poddasze doświetlone zostało czterema lukarnami. Obecnie dostęp do wnętrza możliwy jest jedynie w przyziemiu. Schody na górne kondygnacje, przy elewacji od strony parku są zniszczone, poza platformą na wysokości drugiej kondygnacji. Źródło:http://www.strzelce.pl/artykul/4669.html

Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Gilów Geilenfelde pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie