Powrót

wierzchno berndshohe

Wierzchno(Berndtshöhe)

Brak dostępnych źródeł dotyczących historii folwarku. Być może ma on metrykę XVIII- wieczną; przemawia za tym chorągiewka wiatrowa z datą 1764, umieszczona wtórnie (w czasie remontu w 1986 r.) w budynku tzw. stelmacharni - przypuszczalnie pierwotnie gołębnika. Źródło kartograficzne potwierdzające istnienie folwarku pochodzi dopiero z 1891 r. Właściciele sprzed 1945 r. nieznani. Po II wojnie światowej utworzono tu PGR, od kilku lat własność prywatna. W gospodarstwie prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Obecna forma folwarku jest identyczna jak udokumentowana na mapie z końca XIX w. Założenie o kształcie prostokąta, rozwiniętego na osi NW - SE, zlokalizowane przy szosie Pełczyce - Barlinek, po jej pd.- wschodniej stronie. Podwórze gospodarcze okolone budynkami o różnych funkcjach, tworzącymi zwarte pierzeje. Jedynie pierzeja pd.- wschodnia, w której usytuowany jest dwór, ma kompozycję luźną. Wewnątrz podwórza wolnostojący budynek dawnego gołębnika. W zapleczu dworu niewielki park krajobrazowy, wpisany w regularny prostokąt. Na pn.-wschód na folwarku, wzdłuż szosy w kierunku Pełczyc niewielka kolonia mieszkalna złożona z budynków powojennych oraz jednego czworaka z lat 30- tych XX w. Zabudowa folwarku pochodzi z okresu od 2 poł. XX w. do 1 ćw. Wieku. Jedynie gołębnik jest przypuszczalnie starszy. Precyzyjne datowanie uniemożliwia fakt, że obiekty gospodarcze zostały - w różnym czasie - znacząco przebudowane. Wszystkie budynki murowane z cegły, otynkowane. Dwór jest przykładem skromnej rezydencji wiejskiej z końca XIX w. Jest to 7- osiowy budynek pod stromym dachem 2 - spadowym z centralnym pseudoryzalitem określonym tympanonem o niskiej strzałce; przed wejściem granitowe schody i otwarty ganek. Z obu stron budynku niskie, współczesne przybudówki, które w najbliższym czasie mają ulec likwidacji. Przed dworem rozległy gazon o półkolistym narysie, oddzielony od podwórza gospodarczego murkiem ceglanym, flankowanymi słupkami, zwieńczonymi sterczynami. W obrębie gazonu starodrzew ( lipy, kasztanowce). Godnym uwagi jest budynek mieszkalny usytuowany w pn. - wschodniej pierzei podwórza, w pobliżu dworu - przypuszczalnie dawna rządcówka. Ten niewielki obiekt z początku XX w. charakteryzuje się starannie opracowaną elewacją. Najcenniejszym obiektem w zespole folwarcznym jest gołębnik, a właściwie budynek o nierozpoznanej funkcji. Charakteryzuje się trójczłonową bryłą, w części centralnej dwukondygnacyjną, z parterowymi przybudówkami po bokach. Środkowa część ma ściany o grubości 70 cm ( przy rzucie zaledwie 520 x 520 cm ), co może potwierdzać jego XVIII- wieczną metrykę. Skrzydła i przedsionek są przypuszczalnie XIX- wieczne. Park krajobrazowy z przewagą drzewostanu rodzimego łączy się z ogrodem warzywnym . Do parku- od strony pd. Zachodniej - prowadzi aleja lipowa wzdłuż polnej drogi. Źródło: http://www.pelczyce.pl

Wierzchno Berndtshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Wierzchno Berndtshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Wierzchno Berndtshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów Wierzchno Berndtshöhe pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie