Powrót

równo ruwen

Równo(Ruwen)

Wieś położona jest w odległości ok. 8 km na północ od Barlinka, przy lokalnej drodze do Pyrzyc. Miejscowość znajduje się na lekko pagórkowatej wrysoczyźnie, w sąsiedztwie Rezerwatu "Skalisty Jar Libberta" i Doliny Płoni. Równo posiada metrykę średniowieczną, a najstarsza wzmianka na jej temat pochodzi z 1337 roku i dotyczy potwierdzenia przez księcia Ottona I nadania wsi na rzecz klasztoru cysterek w Pełczycach. W 1370 roku jeszcze raz potwierdzono to nadanie. Po sekularyzacji dóbr klasztornych, miejscowość znalazła się w posiadaniu rodziny von Waldow. W XVIII wieku właścicielami wsi byli przedstawiciele rodziny von Natzamer, w tym Felix, Dubislav i Richard. We wsi były trzy gospodarstwa chłopskie i trzy zagrodnicze. Na początku XIX wieku Równo należało do rodziny von Falkenberg z Niepołcka. We wsi były wówczas dwa gospodarstwa chłopskie i trzy chałupnicze. W 1810 roku wieś należała do rodziny Ruhnke, której przedstawiciele wybudowali dwór i zabudowania gospodarcze. Na początku XX wieku właścicielami tutejszych dóbr była rodzina barlineckich fabrykantów - Jahnke. W 1930 roku Arthur i Bernhard Jahnke byli wzmiankowani jako właściciele majątku.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze: Wieś posiada układ przestrzenny ulicówki, podporządkowany założeniu folwarcznemu. Folwark znajduje się w południowo-wschodniej części wsi, a jego zabudowa formuje czworoboczny dziedziniec. Najważniejszym elementem założenia jest dwór wybudowany w 1831 roku, jako budowla murowana, parterowa, nakryta dachem dwuspadowym. W elewacji frontowej posiada ona reprezentacyjny ryzalit z wystawką. Pośrodku ryzalitu znajduje się główne wejście do budynku poprzedzone gankiem. Obiekt zachował swój charakter, jednak w okresie powojennym część okien w elewacji frontowej została powiększona. W sąsiedztwie, pośrodku dziedzińca gospodarczego, znajduje się kuźnia z 4 ćwierci XIX wieku, wzniesiona w konstrukcji murowanej i ryglowej. Do rzadkich należy budynek stodoły folwarcznej o glinianym wypełnieniu ścian. Na uwagę zwraca też zegar słoneczny umieszczony na elewacji budynku owczarni. Obok dworu znajduje się park krajobrazowy o powierzchni 1,3 ha, założony w połowie XIX wieku. W ramach parku zachował się staw i stare drzewa rosnące pojedynczo lub w niewielkich skupiskach. Założenie parkowe graniczy z zabudowaniami wsi, gruntami rolnymi i z terenem przykościelnym, położonym na wzniesieniu i otoczonym kamiennym murem. Brukowany podjazd do dworu oddzielony jest od dziedzińca małym owalnym klombem, na którym rośnie jodła kalifornijska. W drzewostanie parkowym dominują gatunki rodzime, ale występują także drzewa pochodzenia obcego. W szczególności rosną tutaj dęby, lipy drobnolistne i kasztanowce białe. Z gatunków rosnących w podszyciu dominuje bez czarny, bez lilak, porzeczka czerwona. Z ciekawszych gatunków występuje skrzydłorzech kaukaski okaz dwudniowy, lipa drobnolist-na o guzowatym pniu. W miejscu wyciętych drzew wyrosły kępy nowych, w tym klony pospolite, robinie akacjowe, lipy i wiązy. Przy dworze rosną cisy pospolite, a na dziedzińcu wierzba biała, lipa drobnolistna i sosna czarna. W odległości ok. 500 m od zabudowań wsi znajduje się rezerwat przyrody "Skalisty Jar Libberta" Jest to wąwóz w zalesionym krajobrazie morenowym, poprzecinany licznymi wąwozami, schodzącymi w kierunku Doliny Płoni. Charakteryzuje się interesującą roślinnością i unikalnymi skałami, zlepieńcami wapienno-piaskowymi, uznanymi za pomniki przyrody. Znajdują się w nim bardzo rzadko występujące na Pomorzu Zachodnim skałki zlepieńcowe osiągające wysokość do 4 m. Skałki te noszą nazwy: "Czarcia Kazalnica", "Czarcie oko", "Diabelskie schody". Są to scementowane piaszczyste i wapienne osady czwartorzędowe. Uznane są za pomniki przyrody nieożywionej. Przez wieś przebiega szlak niebieski. Rezerwat "Skalisty Jar Libberta" o powierchni 33,2 ha utworzony został w 1995 roku. Jest to ścisły rezerwat krajobrazowy, geologiczno-leśny. Ochroną objęto osobliwości geologiczne i florę. Jest to jedyne w regionie stanowisko czwartorzędowych form skalnych, utworzonych w pierwotnym miejscu z piaskowców spojonych węglanem wapnia. Roślinność leśna o charakterze grądu ma bogatą florę. Występują tu rośliny chronione, zagrożone i rzadkie, w tym m.in. obrazki plamiste, kokorycz wątła, przytulia leśna, bluszcz pospolity, pierwiosnek lekarski, fiołek przedziwny, tarczyca wyniosła. W rezerwacie ścisłym obowiązuje całkowity zakaz wstępu.

Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów Równo Ruwen pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie