Powrót

swobnica wildenbruch

Swobnica(Wildenbruch)

Położony z dala od wsi zamek w Swobnicy jest niezwykle malowniczy i złożony. Zbudowany w okresie średniowiecza, został przebudowany w XVII i XVIII. W swej trójskrzydłowej bryle zawiera elementy pochodzące ze wszystkich etapów budowy. Budowę rozpoczęli joannici w 1377 roku, po wyprowadzeniu się z Rurki k. Chojny, gdzie mieszkali jako sukcesorzy zakonu templariuszy. Zakon sprowadzony na Pomorze w 2. połowie XII wieku, należał do wielkiego zgromadzenia mnichów-rycerzy, znanych pod nazwą "Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalny Św. Jana z Jerozolimy, z Rodos i Malty". Powołany był do ochrony i pomocy pielgrzymom udającym się do Ziemi Świętej. W Europie, w tym również na Pomorzu, w zamian za zbrojne usługi, obdarowany został dużymi nadaniami ziem. Nową siedzibę w Swobnicy joannici ulokowali na wyspie Jeziora Zamkowego, nadając jej formę zamku obronnego z potężną wieżą, wysokimi murami obronnymi i jednym skrzydłem mieszkalnym ustawionym w narożniku północno-wschodnim. Mury obwodowe zamku miały 15 m wysokości i zwieńczone były krenelażem. Kamienno-ceglaną wieżę o kwadratowej podstawie i cylindrycznej nadbudowie wieńczył stożkowym hełm. W jej pięciokondygnacyjnym wnętrzu mieściły się pomieszczenia dla obrońców zamku, a w podstawie loch więzienny. O ówczesnym domu mieszkalnym nie wiadomo nic, gdyż został przebudowany w XV i XVIII wieku. Powstałe w XV wieku nowe wschodnie skrzydło mieszkalne było podpiwniczone, dwukondygnacyjne z jednotraktowymi wnętrzami oświetlonymi ostrołukowymi oknami umieszczonymi tylko w elewacji od strony dziedzińca. Na parterze oprócz przedsionka ulokowano izbę rycerską i salę komendanta. Przy Ścianie północnej umieszczono kaplicę. Na piętrze znajdowały się: apartament książęcy, sala dla gości i cele sypialne dla joannitów. W skrzydle północnym, nazywanym też "wieżowym", po przebudowie mieszczono zbrojownię, komorę amunicyjną, kancelarię i pomieszczenia gospodarcze. Na dziedzińcu zamkowym stała studnia. W XVI wieku po stronie południowej dostawiono trzecie skrzydło, które spłonęło w roku 1621. Skrzydła nie odbudowano, a jego funkcje przeniesiono do budynku głównego. W murze obronnym wykuto otwory okienne, dewaluując tym samym obronność zamku. Całkowite przekształcenie gotyckiej warowni na barokową rezydencję zaczęło się w ostatniej ćwierci XVII wieku, kiedy zamek i majątek kupiła księżna Dorota, druga żona Fryderyka Wilhelma III - wielkiego elektora Brandenburgii. Księżna przekazała majątek synowi Filipowi Wilhelmowi, po nim zaś Swobnicę odziedziczyli wnukowie księżnej: Fryderyk Wilhelm, a następnie Henryk Fryderyk. Ten pierwszy, nazywany w kręgach dworskich "Szalonym margrabią", był ambitnym władcą, dzięki któremu przebudowano z dużym rozmachem zamek w Swobnicy. Z siedziby joannitów pozostawiono mury obronne i wieżę, fragmenty fasady skrzydła głównego (wschodniego) i znajdujące się pod nim piwnice. W gotyckie mury wpisano dwa nowe skrzydła boczne, łącząc je z gruntownie przebudowanym skrzydłem głównym. Fakturę ceglanego lica zakryto tynkami. Nierównomiernie rozmieszczone okna ostrołukowe zamurowano, dzieląc fasadę nowymi, rozmieszczonymi symetrycznie oknami prostokątnymi. Nadproża zwieńczono kluczami w formie klińców. Na osi centralnej usytuowano okazały portal ujęty pilastrami i zwieńczony trójkątnym tympanonem. Z wystrojem fasady utrzymanej w stylu spokojnego, klasycyzującego baroku skontrastowano, opracowane znacznie bardziej plastycznie i dynamicznie, elewacje skrzydeł bocznych. Plastykę kształtowano tu przy pomocy półkolistych arkad otwartych do wnętrz podcieni i bogato profilowanych opasek okien na poziomie I piętra, natomiast dynamizm skrzydeł podkreślono półkoliście wyciętymi narożnikami od strony skrzydła głównego. Różnice stylistyczne w opracowaniu skrzydeł zdają się wskazywać na różnych wykonawców i odmienny czas budowy. Skrzydła boczne mogły powstać jako pierwsze na przełomie XVII/XVIII wieku, główne zapewne w 2. ćwierci wieku XVIII. Jest możliwe, że przebudowę realizował budowniczy berliński w oparciu o przykłady królewskich rezydencji trzyskrzydłowych z końca XVII wieku, np. w Köpenick koło Berlina czy w Oranienburgu. Za skromną fasadą skrzydła głównego urządzono typowe dla baroku wnętrza z reprezentacyjną klatką schodową na osi Środkowej i amfiladą jednoprzestrzennych pomieszczeń po obu stronach holu. Schody,na wzór francuski, zakomponowano w formie założenia trzybiegowego. Balustrady wypełniono ciężkimi dębowymi tralkami i słupkami ozdobionymi kulami. Na I piętrze ulokowano wielką jednotraktową salę "rycerską", zwaną też "książęcą". Stropy wszystkich sal i kominki ozdobiono sztukateriami geometryczno-roślinnymi. Nastawy kominków ozdobiono medalionami, profilowanymi listwami i polichromiami w formie bukietów kwiatowych i pejzaży. Ozdabianie wnętrz sztukateriami przeciągnęło się w głąb XVIII wieku, co doskonale widać w zmieniającym się sposobie modelowania detali, bardziej plastycznych na parterze i I piętrze i linearnych na piętrze drugim. Pod koniec XVIII wieku posiadłość w Swobnicy stała się własnością korony pruskiej i okresowo była wydzierżawiana. W zamku do 1945 roku mieszkali kolejni administratorzy i dzierżawcy, prowadzący bieżące remonty i drobne modernizacje budowli. Po 1945 roku zamek został przejęty przez państwo i do lat siedemdziesiątych XX wieku był użytkowany jako biura i mieszkania pracowników miejscowego Gospodarstwa Rolnego. Następnie wnętrza skrzydła głównego zamieniono na magazyn zboża. Od przeszło 20 lat pozostaje nie użytkowany i w szybkim tempie niszczeje, mimo że jest najbardziej wartościowym zespołem architektury barokowej na Pomorzu.

Źródło: http://www.czejarek.pl/swobnica/index.php dzięki uprzejmości pana Romana Czejarka.

swobnica wildenbruch pałac dwór nowa marchia gorzów swobnica wildenbruch pałac dwór nowa marchia gorzów swobnica wildenbruch pałac dwór nowa marchia gorzów swobnica wildenbruch pałac dwór nowa marchia gorzów swobnica wildenbruch pałac dwór nowa marchia gorzów swobnica wildenbruch pałac dwór nowa marchia gorzów swobnica wildenbruch pałac dwór nowa marchia gorzów swobnica wildenbruch pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie