Powrót

krasne krazzen

Krasne(Kraazen)

Najstarszą zachowaną do dziś, choć mocno już zrujnowaną siedzibą szlachecką, jest pałac w Krasnem, gm. Lipiany, więc już na terenie dawnej Nowej Marchii. Niegdyś barokowy, powstał w pierwszej połowie XVIII wieku lub też w połowie tego stulecia, jako siedziba pomorskiej rodziny von Borcków1. Jednopiętrowy korpus pałacu oraz przylegająca doń pod kątem prostym, wtórnie dobudowana oficyna nakryte zostały mansardowymi dachami. Pośrodku frontowej i tylnej elewacji korpusu usytuowany jest trójosiowy ryzalit, zwieńczony półkolistym naczółkiem - charakterystycznym niegdyś dla budowli z kręgu barokowej architektury holenderskiej, często i chętnie naśladowanej w północnych Niemczech. Zbicie całej dekoracji elewacji budowli uniemożliwia niestety jej bliższą analizę. Można tylko domniemywać, że na podziały architektoniczne składać się mogły płaskie gzymsy, pionowe pasy boniowania i opaski okienne, podobnie jak w elewacjach XVIII-wiecznych pałaców w nowomarchijskim Żubrowie czy pomorskim Siemczynie. Wnętrze pałacu w Krasnem rozwiązano w układzie dwutraktowym z usytuowanym na osi frontowego traktu obszernym holem, dziś zniekształconym przez wtórne podziały. W narożniku holu do niedawna zachowała się klatka schodowa, o charakterystycznej balustradzie z owalnymi prześwitami - będącej uproszczoną wersją zdobionej snycersko balustrady z pałacu we wspomnianym wyżej Siemczynie - datowanym na lata dwudzieste XVIII w.

Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów Krasne Kraazen pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie