Powrót

osiek wutzig

Osiek(Wutzig)

Najwcześniejsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIII wieku. Od 1663 roku aż do II wojny światowej właścicielami Osieka był ród von Brand. Przypuszczalnie pod koniec XVII wieku na miejscu wcześniejszej siedziby właściciele majątku wybudowali barokowy pałac. Na ten fakt mogły wskazywać herby fundatorów rezydencji: Paula von Brand i jego żony, które umieszczone były w nadstawie dwóch kominków. W tym samym czasie przy pałacu założono niewielki ogród, który później zadrzewiono i przekształcono w park krajobrazowy. W 2 połowie XIX lecia gruntownie przebudowano pałac, nadając mu styl neoklasycystyczny. Od strony wjazdu pałac porzedzał prostokątny dziedziniec reprezentacyjny, flankowany od wschodu i zachodu dwiema oficynami, z których jedna konstrukcji ryglowej została rozebrana. Po przeciwnej stronie drogi usytuowano odrębny dziedziniec gospodarczy z XIX-wieczną zabudową folwarczną. Z tarasu pałacowego wychodzi się na dziedziniec, dawniej był to ozdobny parter ogrodowy. Rosną też tutaj najstarsze drzewa w parku, liczące po 180-200 lat. Niestety część starych drzew została wycięta. Oś kompozycyjną parku tworzy aleja grabowa prowadząca do młodszej części parku leśnego i jeziora. Pałac wzniesiony został na planie prostokąta, usytuowany na osi północ-południe. Jest on murowany, dwukondygnacyjny. Od zachodu i wschodu przylegają do niego parterowe przybudówki. W architekturze pałacu wyróżnia się parterowy ryzalit pośrodku ściany frontowej, który przechodzi w czterokolumnowy pseudotoskański portyk. Natomiast elewacja parkowa zaakcentowana jest czteroosiowym ryzalitem, z architektonicznym porządkiem, nawiązującym do antycznej stylizacji. Nad wejściem od strony parku, w półkolistych niszach, umieszczone są dwie rzeźby figuralne z piaskowca. Wystrój elewacji zewnętrznej pałacu tworzą różnego rodzaju gzymsy: cokołowy, profilowany, międzykondygnacyjny schodkowy z fryzem ząbkowym, wieńczący wsparty na konsolkach z pseudorozetami. Okna obramowane są profilowanymi opaskami. Pierwotne rozplanowanie wnętrza zostało częściowo zmienione. Jednak czytelny jest dwutraktowy układ w części głównej budynku z holem, klatką schodową i salonem. Po wojnie budynek stał się własnością Skarbu Państwa, od 1949 roku był użytkowany przez PGR w Osieku, a w latach 60. XX stulecia przez PKP jako pracowniczy ośrodek wczasowy. Obecnie pałac stanowi własność prywatną. Wskutek braku remontu i dewastacji budowla uległa znacznemu zniszczeniu. Mimo tego zachowała neoklasycystyczną formę architektoniczną i ciekawe rozplanowanie wnętrza. M.W. Zespół folwarczny rozlokowany nad brzegiem Jeziora Osiek obejmuje oficynę przypałacową oraz zabudowania gospodarcze, zgrupowane wokół dwóch dziedzińców. Oficyna znajdująca się po północno-wschodniej stronie pałacu tworzy jeden z boków dziedzińca pałacowego. Wzniesiona w 2 połowie XIX wieku na planie prostokąta jest obiektem murowanym, parterowym, krytym wysokim dachem dwuspadowym. Pierwotnie istniały dwie oficyny, wybudowane w tym samym czasie, po obu stronach dziedzińca przypałacowego. Zabudowania gospodarcze oddzielono od założenia pałacowo-parkowego z oficyną drogą dojazdową ze wschodu. Powstały w okresie od 2 połowy XIX wieku do lat 20. XX wieku i zachowują kompozycję przestrzenną jednorodnych stylowo i architektonicznie dziedzińców gospodarczych. W pierwszym z nich, zajmującym prostokątną przestrzeń terenów na północ od drogi, zachowała się linia zabudowy oddzielająca drugie podwórze. Tworzą ją połączone ze sobą szczytami: bukaciarnia, magazyn zbożowy i stodoła, rozdzielone zabudowanym przejazdem oraz nieco oddalona świniarnia. Magazyn zbożowy zbudowany w 1873 roku jest obiektem podpiwniczonym, obecnie dwukondygnacyjnym z poddaszem składowym, krytym dachem dwuspadowym. Długie ceglane elewacje posiadają dwa rzędy okien, rozdzielone fryzem kostkowym, międzykondygnacyjnym oraz otwory wentylacyjne rozmieszczone między oknami. Stodoła wzniesiona została pod koniec XIX wieku w konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym i przebudowana na początku XX wieku - wschodnia część obiektu, zaadaptowana na magazyn. Drugą linię zabudowy wyznaczającą teren drugiego podwórza gospodarskiego tworzą gorzelnia i chlewy. Gorzelnia pełniąca swoja funkcję do czasów współ i zesnych zbudowana została ok. 1875 roku, zapewne równocześnie z pozostałymi budynkami, stylem elewacji nawiązuje do magazynu zbożowego. Obiekt składa się z dwóch części różnej wielkości, z których zachodnia jest wyższa. Przy ścianie zachodniej ustawiono komin o wysokości 22 m. Układ wewnętrzny pomieszczeń najprawdopodobniej pozostał niezmieniony, również część wyposażenia technicznego zachowała się z lat przedwojennych. Nie da się ukryć, że obecnie pałac wymaga natychmiastowych prac remontowych. Wymienić należałoby przede wszystkim dach. Widoczne są ubytki w tynku i sztukateriach (aczkolwiek jego pierwotna forma nie uległa jeszcze zatraceniu). Budowla jest pozbawiona okien i drzwi. Obecny właściciel zabezpieczył je na poziomie parteru. Wszelkie prace na wysokości pierwszego piętra są utrudnione ze względu na brak stropów. Oficyna niestety, jest w ruinie, w niezłym stanie za to, znajdują się piwnice (w niektórych miejscach zachowały się oryginalne stropy, gdzie indziej stropy zostały odbudowane - pozostały jeszcze dwa pomieszczenia wymagające ich rekonstrukcji).

Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów Osiek Wutzig pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie