Powrót

lipiegory mansfelde

Lipie Góry(Mansfelde)

Miejscowość położona 6 km na północny wschód od Strzelec przy drodze do Bierzwnika. Wieś założona została zapewne w drugiej połowie XIII wieku na planie owalnicowym, czytelnym do dzisiaj. Po raz pierwszy była wzmiankowana w 1337 roku i liczyła 76 łanów, z czego cztery należały do proboszcza a jeden do kościoła. Znajdowała się tutaj własność rycerzy de Herslow, zwanych następnie Harslebenami. W 1341 roku margrabia Ludwik nadał wieś braciom Polan, mieszczanom ze Strzelec. Dwa łany, stanowiące własność Ruprechta Blomeke, władca podarował w 1350 roku klasztorowi augustianów w Strzelcach. W 1353 roku bedę i podwody z Lipich Gór otrzymał frankfurcki mieszczanin Belkowe. W 1354 roku Ludwik rzymski nadał wieś w lenno Betkinowi von der Ost z Drezdenka. W 1499 roku część majątku stanowiła własność von Rostinów, von Bornstdet oraz von Papstein z Dankowa. W 1608 roku było tam aż osiem siedzib szlacheckich. Miejscowość mocno ucierpiała w 1627 roku w trakcie przemarszu wojsk cesarskich pod dowództwem pułkownika Gabriela Pechamnna von Schönau. W początku XVIII wieku majątek ziemski skoncentrowali w swoich rękach von Papsteinowie. Pod koniec tego stulecia miejscowość należała do Joachima Friedricha von Papstein oraz jego siostry, wdowy po tajnym radcy Balthasarze von Brenckenhoffie. W 1801 roku oba majątki zostały połączone w wyniku małżeństwa córki von Brenckenhoffa oraz podpułkownika Wilhelma von Knobelsdorffa, późniejszego starosty strzeleckiego. Z okazji srebrnych godów starosta oraz jego sukcesorzy mieli od tego czasu prawo posługiwać się dwuczłonowym nazwiskiem Brenkenhoff-Knobelsdorff. W latach 1834-1844 majątkiem władali jego trzej synowie i następnie major Helmut von Knobelsdorff-Brenkenhoff. W 1885 roku dobra znalazły się w posiadaniu majora Benno von Knoblesdorff-Brenkenhoff a w 1897 jego syna Augusta. We wsi znajduje się historyczny kościół, szkoła, remiza strażacka oraz relikty zespołu folwarcznego. W okresie powojennym został rozebrany pałac.

Źródło: http://www.strzelce.pl.

Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Lipie Góry Mansfelde pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie