Powrót

tuczno schonrade

Tuczno(Schönrade)

Neoklasycystyczny pałac zlokalizowany jest w centralnej części wsi. Północną część założenia pałacowego zajmuje park o charakterze krajobrazowym z pałacem i oficyna po stronie południowej. Zespół pałacowo-parkowy jest wygrodzony historycznym murem ceglanym. Od południa pałac sąsiaduje z folwarkiem, zabudowanym na planie obszernego czworoboku. Historycznie w obrębie założenia znajdował się, nie zachowany do dnia dzisiejszego, kościół z cmentarzem. Pierwotny dojazd do pałacu prowadził od zachodu, obecnie jest już zatarty. Aktualnie używane drogi dojazdowe na teren zespołu prowadzą od północy - przez polanę parkową i od południa - przez podwórze gospodarcze. Pałac wzniesiono w latach 1897-1899 jako rezydencję ówczesnego właściciela majątku - Maxa von Wedemayera. Fakt ten potwierdzają daty budowy wraz z inicjałami właściciela, umieszczone nad portalem w portyku pałacu. W rękach rodu von Wedemayer majątek w Tucznie pozostawał do czasu II wojny światowej. Ostatni właściciel Franz Just von Wedemayer został zastrzelony przez żołnierzy radzieckich. W 1945 roku pałac wraz z folwarkiem znacjonalizowano. W pałacu mieściły się biura PGR, mieszkania oraz pomieszczenia domu kultury. Następnie, podczas administrowania pałacu przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa był on dzierżawiony. Aktualnie pałac z oficyną i parkiem są własnością prywatną. Budynek pałacu zbudowano z cegły ceramicznej. Pod całością budynku znajdują się piwnice ze stropami ceramicznymi typu Kleina. Dwukondygnacyjna bryła jest wieloczłonowa, złożona z prostokątnego korpusu ze skrzydłami bocznymi. Całość budowli nakrywa wysoki dach mansardowy z lukarnami. W obrysie pałac ma kształt litery "L". Elewacja frontowa - północna korpusu jest siedmioosiowa z ryzalitem środkowym zwieńczonym trójkątnym tympanonem, w centrum którego umieszczony jest herb rodowy z bogato opracowanym kartuszem. Ozdobne wejście główne do budynku umieszczone jest w osi ryzalitu elewacji frontowej, bezpośrednio z tarasu. Nad nim znajduje się balkon wsparty na ozdobnych konsolkach. Elewacja tylna korpusu i skrzydła zachodniego jest ośmioosiowa. Elewacja boczna - południowo-zachodnia korpusu jest trzyosiowa, z parterowym, kolumnowym portykiem i tarasem. Umieszczony w portyku portal zwieńczony jest dekoracyjnym kartuszem, w którym widnieje inskrypcja z Pisma Świętego. Elewacje cechują się bogatą kompozycją, z rytmicznie rozmieszczonymi lizenami, wyznaczającymi podziały osiowe. Pierwotne dwutraktowe rozplanowanie korpusu pałacu, zostało częściowo przekształcone poprzez wtórne podziały i wydzielenie dodatkowych pomieszczeń biurowych. W pomieszczeniach reprezentacyjnych, w tym w sali balowej, zachował się historyczny wystrój w postaci ozdobnych boazerii płycinowych i sztukaterii. Po częściowym pożarze pałacu w latach 60. XX wieku przeprowadzono remont generalny. W latach 80. XX wieku odremontowano elewacje i pomieszczenia pałacowe, w tym salę balową. Po kolejnym pożarze na początku lat 90. XX wieku wymieniono część konstrukcji dachu i pokrycie oraz wykonano remont wnętrza pałacu.

Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów Tuczno Schönrade pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie