Powrót

krzynki

Krzynki(Kriningswerder).

W północnym krańcu wsi, po zachodniej stronie drogi usytuowany jest folwark, w jego pobliżu dwór I. Na zachód od folwarku, na półwyspie wchodzącym w głąb jeziora znajduje się dwór II w otoczeniu rozległego parku. W XIX w. na południe od dworu ulokowany był mniejszy folwark, w latach 30-tych XX w. (może wcześniej?) zredukowany do jednego obiektu (obecnie nie istniejący). Na półwysep prowadzi - odchodząca od głównej drogi wiejskiej - wąska, brukowa dróżka, wzdłuż której zachowane jest fragmentarycznie kamienne i kamienno-ceglane ogrodzenie. Pomiędzy obu folwarkami ulokowany zespół dawnej gorzelni, z którego pozostał dom gorzelnego oraz dwa XIX-wieczne budynki magazynowe. Zabudowa wsi pochodzi z okresu od k. XIX w. do lat 20/30-tych XX w. Ta ostatnia jest stosunkowo interesująca, jednorodna, murowano-drewniana; budynki łączą pod wspólnym dachem program mieszkalny i gospodarczy. Budownictwo ryglowe występuje już tylko śladowo.

Folwark i dwór I. Folwark zachowuje czytelne, geometryczne założenie przestrzenne, jednak otaczające podwórze budynki gospodarcze są przebudowane, zdewaloryzowane. Budynek rezydencyjny parterowy, przykryty łamanym, wysokim dachem.

Dwór II (budynek bardzo podobny w formie do dworu I) i park krajobrazowy przechodzący w las, zajmujący obszar całego półwyspu.

Historia. Wieś pojawia się w źródłach 1315 r. W 1337 r. nadana przez margrabiego Ludwika Starszego klasztorowi Cysterek z Pełczyce. Pełczyce 1524 r. jako właściciele występują Steinwehrowie, nieco później ród von Waldów. Waldowowie byli posiadaczami tut. majątku jeszcze w XVIII w. Prawdopodobnie w 1729 r. został on wykupiony i włączony do domeny królewskiej w Dolicach. Ok. 1800 r. przejściowo w ręku v. Morwitza, od 1822 - von Klitzingów. Dobra ziemskie ok. poł. XIX w. liczyły 860 ha. Wg danych z 1928 r. w Krzynkach były 2 majątki: Fritza Hinte i dr Heilgendorfa. W tym czasie we wsi i majątku zamieszkiwało łącznie 291 osób. Od średniowiecza w Krzynkach istniał kościół (obecny jest przypuszczalnie trzecią - kolejną - świątynią); czas założenia folwarku nieznany. Co najmniej od pocz. XX w. były tu dwie rezydencje. Najpewniej w 1 ćw. XX w. miała miejsce częściowa parcelacja majątku, na co wskazują zagrody z tego czasu, lokowane także poza wsią. Po 1945 r. na bazie upaństwowionego folwarku utworzono PGR a w jednej rezydencji ośrodek wypoczynkowy (obecnie własność prywatna).

(Poniższy tekst pochodzi z książki "Obiekty zabytkowe do zagospodarowania na terenie województwa gorzowskiego" z 1981roku)

Zespół dworsko-parkowy zbudowany w XVIII wieku. Obiekt jednobryłowy, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, założony na planie prostokąta. Dach mansardowy. Zespół budynków folwarcznych zagospodarowany przez PGR. - Kubatura około 1.300 m3 Powierzchnia użytkowa około 445 m2. Dwór opuszczony, zdewastowany. Dach uszkodzony, stolarka okienna i drzwiowa oraz tynki poniszczone. Obiekt położony nad jeziorem w części zagospodarowanym pod względem turystycznym (ośrodek kolonijny), otoczony parkiem, wokół lasy wchodzące w skład kompleksu Puszczy Barlineckiej. Połączenie drogowe z Pełczycami, Barlinkiem i Choszcznem oraz Strzelcami Krajeńskimi. Budynek nie użytkowany, stanowi własność Barlineckiego Kombinatu Rolnego.

Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów Krzynki Kriningswerder pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie