Powrót

buszów bussow

Buszów(Büssow)

Miejscowość należała do rodu von Sanitz, von Papstein i von Brand z Dankowa. Znajdowało się w niej założenie pałacowo-parkowe, z którego zachował się jedynie mocno zdewastowany spichlerz i zdziczały park. W okresie powojennym, w latach 60. XX w. rozebrano XVIII-wieczny, ryglowy kościół będący fundacją rodu von Brand. Pamiątką po dawnym założeniu kościelnym jest kamienne ogrodzenie. W miejscowości zachowały się budynki mieszkalne z końca XVIII wieku oraz zabudowa mieszkalna i gospodarcza pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku. Miejscowość zlokalizowana na północny zachód od Strzelec przy drodze do Barlinka, na skraju Puszczy Gorzowskiej. Najstarsza wzmianka o niej pochodzi z księgi ziemskiej margrabiego Ludwika z 1337 roku. Powstała jednak wcześniej z inicjatywy rycerza z rodu von Bussow. Buszów liczył wówczas 74 łany ziemi. Z czasem dodano do niego Sarnowo z jego 16 łanami. W 1354 roku margrabia tytułem spłaty zadłużenia zezwolił Betkinowi von der Ost z Drezdenka na pobieranie dochodów ze wsi.

Źródło: http://www.strzelce.pl.

Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór Buszów Büssow pałac dwór


Pokaż widok na większej mapie