Powrót

bobrówko breitenstein

Bobrówko(Breitenstein) gm. Strzelce Krajeńskie, pow. strzelecko-drezdenecki

Majątek składa się z rezydencji dworskiej, części gospodarczej oraz kolonii mieszkalnej. Dwór wraz z obszernym dziedzińcem gospodarczym oraz parkiem zajmuje teren w północno-zachodniej część wsi, pomiędzy zabudową siedliskową, przy drodze z Pełczyc do Strzelec Krajeńskich. We wschodniej części założenia rezydencjonalnego zlokalizowany jest park krajobrazowy, przechodzący w kompleks leśny. Od strony południowej rozciąga się ogród ze stawem. Pomiędzy parkiem a dziedzińcem gospodarczym usytuowany jest dwór. Po południowej stronie podwórza, tuż przed dworem, znajdują się dawne czworaki dla służby. Zasadnicza część założenia tworzy wydłużony dziedziniec gospodarczy, usytuowany na osi wschód-zachód. Wokół czworokątnego podwórza ustawione są zabudowania folwarczne. Od wschodu podwórze zamyka dwór, zaś od zachodu ogrodzenie z centralnie umieszczoną bramą wjazdową. Dwór w Bobrówku stanowił siedzibę rodu von der Osten, w posiadaniu której wieś znajdowała się od średniowiecza aż do około poł. XIX wieku. Następnie, w latach 1835-1914, znajdował się on we władaniu rodziny Fleicherów. Dwór jest budowlą niejednorodną chronologicznie, ukształtowaną w kilku fazach budowlanych. XVIII-wieczne reliktv konstrukcji budowli zachowały się w piwnicach. Kolejne przekształcenia budynku przypadają na XIX stulecie. Pod koniec XIX wieku rozbudowano dwór o skrzydło południowe i ryzality skrzydła głównego, ukształtowane w stylu eklektycznym. Budynek założony jest na planie wydłużonego prostokąta, ustawiony na osi północ-południe. Od strony południowej, do głównej części budynku przylega skrzydło boczne ustawione prostopadle. Jest to budowla murowana i podpiwniczona. Część zasadnicza bryły jest paterowa z wysokim, dwuspadowym dachem. Dwukondygnacyjne skrzydło boczne pokrywa dach mansardowy z lukarnami. Elewacje - frontowa oraz tylna - posiadają ten sam dziewiewięcioosiowy układ kompozycji. Na osi środkowej elewacji frontowej skrzydła głównego znajduje się ryzalit z wejściem. Od strony elewacji bocznej - południowej usytuowany jest filarowy ganek z dwoma tarasami. Wystrój architektoniczny elewacji jest skromny, składa się z boniowań na narożnikach skrzydła głównego wraz z ryzalitem oraz skrzydła bocznego - południowego, profilowanych opasek i gzymsów nadokiennych. Na elewacjach skrzydła bocznego występują gzymsy międzykondygnacyjne i belkowanie z krokszytynami. Układ wnętrza skrzydła głównego jest dwuipółtraktowy, z wewnętrznym korytarzem. Na osi traktu frontowego umieszczony jest holl. W części pomieszczeń o charakterze reprezentacyjnym zachował się historyczny wystrój. We wnętrzu obszernej sali kominkowej zachował się wystrój sztukatorski w formie faset i plafonów na suficie, parkiet pałacowy oraz do niedawna marmurowy neorokokowy kominek, który został skradziony. Podobnie w sali balowej, znajdują się sztukaterie sufitowe oraz ozdobne płyciny i pilastry ścienne. Od czasu zakończenia II wojny światowej, w obiekcie nie prowadzono gruntownych prac remontowych, poza bieżącymi naprawami pokrycia dachowego oraz malowaniem wnętrza. Po 1945 roku dwór w Bobrówku wraz z folwarkiem i parkiem zostały znacjonalizowane. W okresie od 1950 roku do 1964 roku w budynku dworu mieściło się więzienie dla kobiet. W 1964 r. dwór przeszedł na własność Strzeleckiego Kombinatu Rolnego. Pozostając w zasobach Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa dwór był dzierżawiony.

Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór Bobrówko Breitenstein pałac dwór


Pokaż widok na większej mapie