Powrót

niesporowice

Niesporowice(Hasselbusch)

Mapa z lat 1892/93 dokumentuje Niesporowice jako wieś ulicową z dominującym założeniem folwarcznym (dwa podwórza) i parkowym w południowo-wschodniej części. W centrum wsi ulokowany był kościół wraz z cmentarzem; na południe od folwarku istniał wiatrak. Zabudowa chłopska odznaczała się niewielką skalą, były to głównie zagrody 2- i 3-budynkowe, rozlokowane niesymetrycznie po obu stronach drogi. Mapa z 1934 r. dokumentuje pewne zmiany: nastąpiła rozbudowa folwarku w kierunku pd.-zachodnim: pojawia się obiekt wielkokubatutowy na N od podwórza wschodniego oraz rezydencja (dwór), powiększa się także założenie parkowe; brak natomiast wiatraka. Współcześnie, w wyniku zmian w ostatnich 10-15 latach doszło do licznych wyburzeń w obrębie podwórzy gospodarczych, te obiekty, które ocalały zostały zdewaloryzowane przebudowami. Tym samym zatarciu uległo pierwotne założenie folwarczne. Jest to niestety proces postępujący. Większość budynków opuszczona, popada w ruinę. XX-wieczny dwór zeszpecony modernizacjami nie przedstawia walorów zabytkowych.

Historia

Wieś powstała prawdopodobnie już w XII w., po wykarczowaniu lasu sąsiedztwie Puszczy Dankowskiej. Pierwsze wzmianki pisane o wsi pochodzą z 1337 r., Niesporowice stanowiły wówczas własność rycerską Henryka Garbe. Od XVI do XVIII w. wieś należała do rodu von Waldów, następnie do rodziny du Rosen, a od 1770 r. do Augusta E. von Schönning. Na przełomie XVIII i XIX w. rozbudowano folwark w południowej części wsi, a po wschodniej stronie powstało duże założenie parkowe. W 1818 r. Niesporowice stanowiły własność rodu von Sydow (areał ok. 1050 ha), wieś miała wówczas charakter wsi folwarcznej. Do 1945 r. majątek pozostawał prywatną własnością rodziny on Brand. Po 1945 r. dobra upaństwowiono, założono PGR, obecnie w zasobach ANR.

Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów Niesporowice Hasselbusch pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie