Powrót

brunki brunken

Brunki(Brunken)

Lokalizacja: Miejscowość zlokalizowana jest na skraju Puszczy Barlineckiej, w odległości ok. 4,5 km na południowy zachód od Barlinka, opodal drogi z Barlinka do Gorzowa. Brunki położone są we wschodniej części dużego kompleksu leśnego, na terenie łagodnych wzniesień morenowych. Dzieje miejscowości: Najstarsza wzmianka dotycząca miejscowości pochodzi z 1298 roku, kiedy to w dokumencie fundacyjnym kolegiaty myśliborskiej wymieniono "Brunckow". W 1337 roku miejscowość posiadała 64 łany ziemi, co świadczy o jej powstaniu podczas niemieckiej kolonizacji. Natomiast z informacji na temat uposażenia proboszcza można wywnioskować, że istniał tutaj kościół parafialny. W 1585 roku miejscowość była zaliczana do zniszczonych i opuszczonych. W pobliżu dawnej wsi w 1 połowie XIX wieku założono folwark wraz z dworem i parkiem krajobrazowym. Opodal wybudowano też leśniczówkę. Po północnej stronie miejscowości wydobywano glinę na potrzeby cegielni w Barlinku. Majątek należał do rodziny von Klitzing z Dzikowa. W 1929 roku folwarkiem zarządzał Hans Steiler, a w 1945 roku dzierżawcą był Christoph von Maten z Moczkowa. W Brunkach w 1828 roku urodził się Karl Friedrich Masch, znany złoczyńca, podpalacz i zabójca.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze: Folwark tworzy czworoboczne założenie z obszernym dziedzińcem, przy którym posadowiony jest na niewielkim wzniesieniu dwór zarządcy i murowana, skromna oficyna, Dwór jest budowlą murowaną, parterową, nakrytą dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa została ukształtowana symetrycznie i rytmicznie. Do dworu prowadzi półkolisty podjazd z jednej strony porośnięty szpalerem lipowym. Przed dworem rosną dwa kasztanowce. Na południe od dworu położony jest park krajobrazowy o pow. ok. 4 ha. Założenie powstało w 1 połowie XIX wieku. W parku o pofałdowanej powierzchni znajduje się mały staw. Pierwotny układ ścieżek został zatarty. Drzewostan składa się głównie z gatunków rodzimych. Drzewa rosną pojedynczo lub w niewielkich skupiskach, górując nad zwartym podrostem, który zajmuje niemal całą powierzchnię parku. Na polanie przylegającej do dworu rośnie pięć żywotników olbrzymich oraz pojedynczo klon jesionolistny i klon srebrzysty. Silnie rozrośnięty jest podrost złożony z bzu czarnego, leszczyny pospolitej, jesionu wyniosłego i klonu jesionolistnego. Dalsza część parku składa się ze starodrzewu, wśród którego występują dęby, wiązy, kasztanowce, buki, klony jawory, graby, brzozy, olchy i pozostałe po dawnym sadzie drzewa owocowe.

Brunki Brunken pałac dwór nowa marchia gorzów Brunki Brunken pałac dwór nowa marchia gorzów Brunki Brunken pałac dwór nowa marchia gorzów Brunki Brunken pałac dwór nowa marchia gorzów Brunki Brunken pałac dwór nowa marchia gorzów Brunki Brunken pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie