Powrót

tchórzno theeren

Tchórzno(Theeren)

Pod względem zabudowy była to niewielka wieś o założeniu ulicowym, wytyczona po zachodniej stronie jeziora Dobberphuler, równolegle do linii brzegowej. Wieś ewoluowała w sposób liniowy, aż do utworzenia w części wschodniej zespołu folwarcznego. W XIX wieku była to krótka ulicówka folwarczna. Przy głównej drodze wiejskiej usytuowana była zabudowa chłopska, złożona głównie z 5-budynkowych zagród, o niewielkiej skali obiektów, ze szczytowo lokowanymi chałupami. Całość liczyła 5-6 zagród. Przy drodze bocznej ulokowanych było kilka małorolnych zagród chłopskich oraz czworaki. We wschodniej części wsi, w przedłużeniu głównego układu ulicowego, usytuowany był zespół folwarczny, o kompozycji geometrycznie zamkniętej. Zabudowa podwórza miała kształt trapezu, z wjazdem przy skrzyżowaniu dróg wiejskich, z wielkokubaturowymi obiektami oraz dworem w części wschodniej, do którego przylegał niewielki ogród lub mały park. Pośrodku wsi, przy skrzyżowaniu dróg wybudowany był kościół, z niewielkim cmentarzem przykościelnym. Obecnie Tchórzno ma układ przestrzenny w formie luźnej, nieregularnej ulicówki, o kształcie zbliżonym do odwróconej litery "L". Zabudowa murowana (ceglana lub kamienno-ceglana), wzniesiona w okresie na przełomie XIX i XX wieku. Zespół folwarczny ma częściowo zatartą kompozycję przestrzenną, z pojedynczymi ubytkami (wyburzeniami), użytkowany był przez prywatne gospodarstwa chłopskie. Pozostał XIX-wieczny dwór, częściowo zaniedbany. Kościół nie istnieje, decyzja władz PRL został zburzony w latach 60-tych XX w.). 4 lutego 1945 roku wies została zajeta przez oddziały Armii Czerwonej. Mieszkancy nie uciekli. Po miesiacach cierpien zostali deportowani wczesnym latem 1945 roku.

Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów Tchórzno Theeren pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie