Powrót

stołeczna stolzenfelde

Stoleczna(Stolzenfelde)

Na początku XIX wieku Stołeczna składała się z części chłopskiej i majątku (własność landrata von Sydow). Do wsi przypisanych było 20 łanów, na których osadzonych było 14 półchłopów, 12 komorników, 5 tkaczy, kowal i leśniczy - łącznie 240 mieszkańców. W połowie XIX wieku majątek (łącznie z folwarkiem Birkholz) liczył 4620 mórg ziemi (w tym 35% lasów). W latach 20 i 30-tych XX wieku majątek był własnością Konrada von Sydow i liczył 1151 ha ziemi. Prowadzona była tu duża hodowla owiec, bydła i świń a w majątku działała gorzelnia i płatkarnia.Pałac usytuowany między podwórzem i parkiem, skierowany fasadą na północ. Pałac został wzniesiony w 1892-93 roku przez Konrada von Sydow. Brak informacji o budowniczych pałacu, należy przypuszczać, że von Sydowie skorzystali z usług dobrze wykształconego architekta który potrafił zaprojektować okazałą rezydencję, o bogatej (neorenesansowej) formie. Obiekt wzniesiono na miejscu wcześniejszego, ryglowego dworu. W pałacu zachowały się liczne elementy pierwotnego wyposażenia, o cechach zabytkowych Przez stulecia pałac wraz z otaczającym majątkiem był własnością rodziny von Sydov. W połowie XIX w., będąc własnością Fryderyka von Sydov, majątek stawiano za wzór. Działały tu dwa młyny, gorzelnia oraz browar, hodowano owce i bydło, produkowano także sery sprzedawane również w Berlinie. O dawnych czasach świetności świadczy budynek pałacu, murowany z dwoma wieżami, od północnej strony podjazd, od strony południowej obszerny taras. - powierzchnia zabudowy - 765,00 m2 - powierzchnia użytkowa - 1709,5 m2 W budynku zachowane oryginalne detale, żelazne okucia, wykończenia schodów, kolumny z malowidłami, sufuty. Ściany licowane blokami granitowymi. Pokrycie dachu, dachówka karpiówka, ułożona w koronę, kopuły wież wykonane z miedzi wraz z wykończeniami. Budynek otoczony parkiem, który od północnej strony graniczy z pozostałościami folwarku, od południa park opada w kierunku stawów, dalej las oraz łąki. Część granic parku posiada naturalny charakter. Łączna powierzchnia parku 66.442 m2. Kompleks parkowo - pałacowy powstał z początkiem XIX wieku. Park, o założeniu angielskim, z bogatym drzewostanem liściastym (lipy, kasztanowce, jesiony), liczy ok. 170-180 lat W parku znajdują się następujące rodzaje drzew : dąb, jesion, lipa, kasztan, klon, olcha, wierzba. Rozmieszczenie drzewostanu w kompleksie parkowym jest nieregularne. Niektóre egzemplarze drzew mają charakter pomnikowy. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 1958 r. pod numerem 1007. 31 stycznia 1945 roku nastąpiło wejście Czerwonej Armii. Po zakończeniu działań wojennych mieszkańcy wsi wiele wycierpieli pod ich okupacją. Plądrowano i niszczono codziennie, szczególnie w pałacu. Wiele budynków spalono, także szkołę. Kilku mężczyzn rozstrzelano, kobiety i młode dziewczyny zgwałcono, część ludności wywieziono na wschód. Ostateczna deportacja ludności niemieckiej nastąpiła na początku lipca 1945 roku. Po 1945 roku budynek został zaadoptowany na pomieszczenia administracyjne i mieszkania miejscowego PGR-u, przy czym zachowano prawie wszystkie elementy pierwotnego wyposażenia.

Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów Stoleczna Stolzenfelde pałac nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie