Powrót

dobropole dobberphull

Dobropole(Dobberphul)

Nazwa Dobropole ma źródła słowiańskie wywodzące się z tłumaczenia mniej więcej - piękne pole. Już w 1248 roku miejscowość obsadzona została przez niemieckich kolonistów. W księgach z 1337 roku zapisano "Doberpol" z 35 łanami ziemi, z tego 3 parafialne. W 1447 roku wymieniony jako właściciel to von Sydow, własność tego rodu aż do roku 1828, z powrotem od 1847 roku majątek wraca w posiadanie. Według spisu z 1718/19 roku dwaj wieśniacy Bengisch i Lowe mieli po 2 łany ziemi. Tak zwanych 8 kmieci posiadało po jednym łanie: Fabian, Bangers, Stresow, Fegeborn, Walter, Schriern, Kruger, Pohlmann. Wspomniany zostaje też pasterz z jednym łanem ziemi. Jest też nauczyciel, sołtys, zarządca i polowy. Od 1493 roku istniał we wsi kościół. Co najmniej od 1775 roku jest on filią Góralic.Szczególnie rzucającym się w oczy był pałac położony w pięknym parku, zbudowany w latach 1760-70, elewacja dekorowana pilastrami (obecnie pałac znajduje się w ruinie).Funkcjonowała we wsi gorzelnia. Do wiejskiej gminy należało tylko 97,9 ha ziemi, do majątku 739,8 ha. W dworze mieszkał rządca dóbr, który zarządzał majątkiem ziemskim w Stołecznej, także należącym do rodziny von Sydow. Pałac ulokowany po wschodniej stronie podwórza, z przyległym od wschodu parkiem, który wytyczony był do linii brzegowej jeziora. Przed frontem zespołu folwarcznego (pomiędzy częścią chłopską i majątkiem) znajdował się kościół, zaś po przeciwległej stronie - cmentarz, wygrodzony od południa i zachodu budynkami folwarcznymi. Zespół folwarczny uległ dekompozycji i ma liczne ubytki historycznej zabudowy. Podwórze gospodarcze jest zatarte zaś budynki zostały wyburzone (z wyjątkiem pojedynczych obiektów w południowym ciągu zabudowy). Nie istnieją już gorzelnia i cukrownia. XVIII-wieczny pałac pozostaje w stanie postępującej ruiny - obecnie jest własnością prywatną). Założenie parkowe również ma częściowo zatarte granice, choć występuje tu liczne, zachowane starodrzewie liściaste o cechach pomnikowych (kasztanowiec, lipa, klon, wiąz).

Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów Dobropole Dobberphul pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie