Powrót

golenice schildberg

Golenice(Schildberg)

Początki osady sięgają X wieku. Na niewielkim wzniesieniu otoczonym terenami podmokłymi powstał gród, którego pozostałości są tutaj bardzo dobrze zachowane. Grodzisko położone jest przy drodze asfaltowej z Golenic do Czernikowa. Do dzisiaj zachowała się fosa głębokości 8 m. Średnica korony grodziska wynosi 60 m. Największe znaczenie Golenic notuje się w wiekach XIII i XIV, kiedy była w granicach Nowej Marchii. W XIII wieku Golenice posiadały przywileje miejskie nadane przez margrabiów brandenburskich. Na przełomie XIII i XIV wieku rezydował tutaj archidiakon. Pod koniec XIV wieku Golenice utraciły przywileje miejskie stając się ponownie wsią. We wsi znajduje się barokowy kościół z połowy XVIII w. z potężną wieżą o nadbudowie drewnianej. Wewnątrz kościoła znajduje się loża feudalna oraz bardzo cenne wyposażenie: renesansowy ołtarz z XVI w. z gotyckimi figurkami z 1430 r. oraz zabytkowa ambona. We wsi znajduje się również zespół zabudowań dworskich z XVIII wieku. Na dziedziniec folwarku można wejść poprzez tzw. "budynek bramny" (zabudowanie gospodarcze posiadające olbrzymią bramę) o konstrukcji ryglowej. W głębi dziedzińca - pałac murowany z połowy XVIII w. o rozmiarach 15x30 m, parterowy z mansardą. Został on wypalony w czasie II wojny światowej. Odbudowano go w r. 1955. W pałacu mieściła się do 1982 roku Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Przed pałacem znajduje się niewielki gazon. W pobliżu kościoła i pałacu zlokalizowano nieduży park o charakterze krajobrazowym w stylu angielskim o powierzchni 3,4 ha. Na terenie parku znajdują się trzy aleje: dwie grabowe i jedna kasztanowa przy której znajduje się grupa głazów narzutowych. W pobliżu południowej granicy parku, na skarpie, znajduje się punkt widokowy na jezioro Golenicko - Dobropolskie. Wiek drzewostanu określa się na 70 - 130 lat (niektóre do 180 lat). Na szczególną uwagę zasługują takie drzewa jak: jesiony wyniosłe (o obwodzie do 450 cm), jesion wyniosły odmiany zwisającej (220), cztery cisy (obw. do 130 cm), dwa platany (400, 340), buk pospolity odmiany purpurowej (380), dwa kasztanowce białe (430, 350), świerk pospolity (330), dąb szypułkowy odmiany stożkowej (190). Pomnikowe drzewa występują także poza parkiem. Przy kościele znajdują się: cis drzewiasty "Diakon" o obwodzie pnia 90 cm oraz rosnący przy furcie cmentarnej jesion "Krzysztof" o obwodzie pnia 420 cm.

Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów Golenice Schildberg pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie