Powrót

sulimierz adamsdorf

Sulimierz(Adamsdorf)

W południowej części osady znajduje się zespół podworski. Budynek mieszkalny, wybudowany na miejscu dawnego dworu oraz budynki gospodarcze ustawione są w czworobok, tworząc obszerny dziedziniec. Na południe od dawnego dworu rozciąga się rozległy park o powierzchni 6 ha dochodzący do brzegów jeziora Sulimierskiego. Wiek starodrzewu ocenia się na 100 - 150 lat. Na szczególną uwagę zasługują: dęby (o obwodach 300 i 400 cm), buki pospolite (290 i 310), wierzby białe (290 i 450), klon (450), kasztanowce (310 i 400) oraz lipa (420).31.07.1363 r.

Margrabia Ludwik Rzymski zezwolił Clausowi von Schöning (Schenyngen) z Sulimierza zbudować wysoki na 36 prętów zamek, nakazując jednocześnie okolicznym miastom, w tym Gorzowowi, by mu w tym nie przeszkadzały. Warowny dom przeszedł następnie na Horkerów. Los tej budowli nie jest znany. Przez trzy pokolenia pozostawał Sulimierz w rodzinie Karbe, nim drogą sukcesji przeszło na własność rodziny Middeldorf. W 1927 r. właścicielem Sulimierza była Marie Middeldorf z domu Karbe. W XIX w. właściciele majątku mieszkali w Dzierzgowie. W XX w. był on już odrębną posiadłością, natomiast ostatni właściciele S.ulimierza mieszkali już na miejscu. Zabudowania dworsko-folwarczne zostały wzniesione na pd. krańcu wsi, zniekształciły nieco zachowaną do dziś owalnicę. Dwór już w latach 60. był ruiną. Na jego miejscu zbudowano budynek mieszkalny. Zachowały się natomiast XlX-wieczne zabudowania folwarczne, wzniesione w kształcie czworoboku z obszernym dziedzińcem w środku: stary spichlerz z dźwigiem, stodoła z herbem.. Założenie dworskie uzupełnia park o pow. 6 ha ciągnący się aż do brzegów jeziora Sulimierskiego ze starodrzewem szacowanym na 100-150 lat (dęby, buki pospolite, wierzby białe, klony, kasztanowce i lipy). Po wojnie majątek został znacjonalizowany i przekazany PGR. W latach 70/80. gospodarzył tu Barlinecki Kombinat Rolny. Gospodarstwo w Sulimierzu, które należało do Zakładu Rolnego w Mostkowie, na pocz. lat 90, usamodzielniło się w PPGR, które następnie zostało zlikwidowane. Dzierżawcami ziemi AWRSP byli w 1997 r. Elżbieta Grzegorzewska, Ryszard Mazur i Dariusz Wierzbicki.

Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów Sulimierz Adamsdorf pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie