Powrót

mostkowo chursdorf

Mostkowo(Chursdorf)

Wieś leżąca 11 km na zachód od Barlinka przy szosie do Lipian.

Dzieje miejscowości: Mostkowo to wieś o metryce średniowiecznej, o której najstarsza wzmianka pochodzi z 1296 roku. Odnotowano wówczas prawo patronatu nad tutejszym kościołem, należące do klasztoru cysterek z Recza. W 1337 roku tutejsze dobra ziemskie należały do kilku rodów rycerskich: Retzin, Wolff, Schöninghen, Henning oraz do klasztoru cysterek. W XV wieku majątek ziemski należał do rodziny Horker. W 2 połowie XVII wieku dobra te przejęła z kolei rodzina von Metternich. W 1715 roku właścicielem był niejaki Schmidt, zarządca dóbr domenalnych. W tym czasie majątek obejmował 16 łanów ziemi. We wsi było 10 gospodarstw chłopskich i 13 zagrodniczych. Ponadto był tu kowal, młynarz i karczmarz. W 1809 roku tutejsze dobra ziemskie stanowiły własność rodziny Muller. We wsi było 10 gospodarstw chłopskich, 12 zagrodniczych, 16 chałupniczych, działała kuźnia i wiatrak. W sąsiedztwie znajdowało się leśnictwo. W latach 1815-1860 dobra ziemskie należały do Ernestine Martini. Następnie stanowiły własność rodziny von Platen, która gospodarowała tutaj do 1945 roku. Ostatnią właścicielką dóbr była Therese von Platen, w imieniu której majątek był zarządzany przez Carla Hannemanna. Dobra obejmowały w 1929 roku 1005 ha ziemi. W 1913 roku we wsi założono straż pożarną. Po I wojnie światowej miejscowość podzielona była na gminę wiejski) i okręg dworski. W latach 30. XX wieku we wsi była gorzelnia, karczma, sklep kolonialny i młyn motorowy.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze: Wieś posiada układ przestrzenny zbliżony do widlicy z czytelnym reliktem pierwotnego układu owalnicowego. Jednym z istotnych elementów układu przestrzennego jest założenie folwarczne, zlokalizowane w północno-wschodniej części miejscowości. Składa się ono z czworobocznego dziedzińca oraz parku krajobrazowego. Do dnia dzisiejszego nie zachował się dwór wybudowany w 1800 roku, który uległ zniszczeniu w 1945 roku i został rozebrany w okresie powojennym. Zachowała się natomiast część zabudowy gospodarczej, w tym murowany, dwukondygna-cyjny magazyn, nakryty dachem naczółkowym i niektóre budynki inwentarskie. Folwark otoczony jest po części charakterystycznym, murowanym ogrodzeniem z ceglanymi słupami. Z folwarkiem związany jest park krajobrazowy o powierzchni ok. 3,1 ha, zakomponowany na początku XIX wieku. Założenie znajduje się na płaskim terenie z niewielkimi stawami. Jego pierwotna kompozycja jest niestety nieczytelna. Nie zachował się dwór, a starodrzew został silnie zniszczony i przetrzebiony. Ponadto część parku została zabudowana w okresie powojen nym. Obecnie drzewostan składa się głównie z gatunków rodzimych. Drzewa rosną w luźnych grupach i pojedyńczo na całej powierzchni założenia. Dominującym gatunkiem jest dąb szpułkowy. W części parku pod koronami drzew występuje podrost. Wśród nasadzeń występują dęby, klony pospolite, wiązy i lipy. Do ciekawszych drzew zaliczyć należy lipę szerokolistną, dęby szypułkowe, platan klonolistny, buk zwyczajny odmiany czerwonolistnej i dwa skrzydłorzechy kaukaskie. Ponadto wzdłuż rowu zachowały się okazałe dęby.

Mostkowo(Chursdorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Mostkowo(Chursdorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Mostkowo(Chursdorf)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie