Powrót

gardzko hohenkarzig

Gardzko(Hohenkarzig)

Miejscowość położona w odległości 4 km na południowy wschód od Strzelec, przy drodze do Drezdenka. Na terenie wsi istnieją ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Chodzi o grodzisko stanowiące zapewne ośrodek opola związanego z grodem santockim oraz cmentarzysko. Najstarsza wzmianka o samej miejscowości pochodzi z 1337 roku. Wymieniono wówczas 12 łanów rycerskich. Po wojnie 7-letniej tutejszy majątek ziemski wydzierżawił Franz Balthasar Schönberg von Brenckenhoff, tajny radca, właściciel Pławina i Lichenia. Brenckenhoff zmarł w 1780 roku w Gardzku i został pochowany w kościele w Licheniu. W 1801 roku właścicielem dóbr była Christiane Ernestine von Langenn z domu Steinkeller. W 1816 roku Gardzko znajdowało się w posiadaniu jej syna Heinricha Augusta Zygmunta von Langenn. Następnie w 1818 roku majątek przeszedł w posiadanie asesora sądowego Johanna Karla Augusta Gottfrieda, a następnie jego syna Karla Wilhelma Juliusa. Po II Wojnie Światowej dobra ziemskie zostały znacjonalizowane. We wsi zachował się kościół, relikty zespołu folwarcznego, historyczna szkoła oraz interesująca zabudowa mieszkalna z lat 20.-30. XX wieku.

Źródło:http://www.strzelce.pl

Gardzko Hohenkarzig pałac dwór nowa marchia gorzów Gardzko Hohenkarzig pałac dwór nowa marchia gorzów Gardzko Hohenkarzig pałac dwór nowa marchia gorzów Gardzko Hohenkarzig pałac dwór nowa marchia gorzów Gardzko Hohenkarzig pałac dwór nowa marchia gorzów Gardzko Hohenkarzig pałac dwór nowa marchia gorzów Gardzko Hohenkarzig pałac dwór nowa marchia gorzów Gardzko Hohenkarzig pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie