Powrót

wielislawice

Wielisławice(Wildenow)

Ciekawostką Wielisławic jest nieistniejący, wybudowany w XIX w. szachulcowy dwór i oficyna, otoczone niewielkim parkiem krajobrazowym. Wieś położona jest 5 km na północny zachód od Strzelec, przy drodze do Barlinka. Po raz pierwszy została wymieniona w 1337 roku jako własność rycerska von rodu von Sanitz. Były tutaj 64 łany, młyn i karczma oraz zapewne kościół. Wieś została założona prawdopodobnie wcześniej, a jej owalnicowe rozplanowanie czytelne jest do dzisiaj. Z czasem dobra ulegały rozdrobnieniu, a w miejscowości znajdowały się co najmniej dwie siedziby szlacheckie. W 1608 roku właścicielami byli bracia Andreas, Kaspar i Otto von Sanitz. W 1672 roku Thomas von Sanitz zamienił czwartą część wsi z Christianem Heinrichem Appelmannem i Anne Eve Wernicke. W 1682 roku kolejni właściciele to Bernd Friedrich oraz Thomas Ehrenteich i Heinrich von Sanitz. Inskrypcja na dzwonie z 1688 roku jako fundatorów wymieniała również Christianusa Henricusa Appelmanna i Anne Eve Wernicke. Wkrótce cały majątek przeszedł w posiadanie Dietrichów. W 1715 roku właścicielem została wdowa po Dietrichu oraz jego brat Johann Friedrich Dietrich, duchowny z Myśliborza. W 1716 roku wzięli oni potajemnie ślub w Polsce. Z tego też powodu J.F. Dietrich został odwołany z urzędu, ponieważ śluby pomiędzy powinowatymi w państwie pruskim były zakazane. W 1745 roku w posiadanie majątku wszedł Ernst von Saudach, który odsprzedał go trzy lata później kapitanowi Christophowi Ludwigowi baronowi von der Goltz. Ten z kolei wybudował w Wielisławicach kościół, w krypcie którego został pochowany w 1784 roku obok swej małżonki. Świątynia została rozebrana w 1980 roku. W tym też czasie wzniesiono, niezachowany już, klasycystyczny, ryglowy dwór zlokalizowany w sąsiedztwie założenia folwarcznego. Kolejnym właścicielem był Anton Gottlieb baron von der Goltz, będący w latach 1771-1781 starostą powiatu strzeleckiego. Następnie majątek znalazł się w posiadaniu jego brata, kapitana Johanna Christiana, który sprzedał go w 1802 roku za 71 700 talarów zarządcy dóbr państwowych Augustowi Theodorowi Eisenhardtowi z Berlina. W 1819 roku majątek znalazł się w ramach ordynacji Steinkellerów w Brzozie. Należała ona wówczas do Heinricha Augusta Sigismunda von Langenn-Steinkeller. W 1861 roku majątek w Wielisławicach objął Ernst Heinrich von Langenn-Steinkeller, który w 1868 roku przejął majątek w Brzozie. Kolejnymi właścicielami byli Max Friedrich oraz od 1899 roku Werner von Langenn-Steinkeller, wzmiankowany jeszcze w 1929 roku. Po II wojnie majątek ziemski został znacjonalizowany.

Źródło: http://www.strzelce.pl..

(Poniższy tekst pochodzi z książki "Obiekty zabytkowe do zagospodarowania na terenie województwa gorzowskiego" z 1981roku)

Zespół dworsko-parkowy zbudowany w początkach XIX wieku wraz z oficyną - całość w konstrukcji ryglowej. Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Kubatura 3.800 m3. Powierzchnia użytkowa 600 m2. Obiekt zrujnowany, wymaga całkowitego gruntownego remontu. Otoczony parkiem o powierzchni 1,4 ha. Wielisławice posiadają połączenie drogowe ze Strzelcami Krajeńskimi i dalej z Gorzowem. Dwćr nie użytkowany, stanowi własność Kombinatu PGR w Strzelcach Kraj.

Wielisławice Wildenow pałac dwór nowa marchia gorzów Wielisławice Wildenow pałac dwór nowa marchia gorzów Wielisławice Wildenow pałac dwór nowa marchia gorzów Wielisławice Wildenow pałac dwór nowa marchia gorzów Wielisławice Wildenow pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie