Powrót

witnica vietnitz

Witnica k. Morynia(Vietnitz)

Witnicki pałac został wybudowany na początku XVII wieku przez rodzinę von Sack. W 1827 roku pałac spłonął. Wkrótce potem odbudowano go z fundacji kolejnych właścicieli rodziny von Oelsen. W 1879 roku został rozbudowany o dwa skrzydła boczne. Była to budowla ekletyczna, łączyła w sposób swobodny elementy wybrane ze stylów historycznych. Projektanci są nieznani. Pałac był dwukrotnie remontowany po raz pierwszy w roku 1955 i następnie w 1975. Pałac wzniesiony na planie, zróżnicowanego wieloma ryzalitami prostokąta o trzy, dwu i jednotraktowym układzie wnętrz posiada bardzo bogatą dekorację sztukatorską wykonaną w tynku na elewacjach zewnętrznych i w stiuku we wnętrzach.Elewacje pałacu nie są kompozycyjnie symetryczne. Podziały wyznaczają zróżnicowanej szerokości ryzality posiadające odrębną kompozycję podobnych elementów architektonicznych.Podziałami poziomymi są profilowane gzymsy między kondygnacyjne i podokapowe, obiegające niemal cały budynek, za wyjątkiem środkowego ryzalitu w fasadzie. Do podziałów poziomych należy również boniowanie wszystkich elewacji parteru, również za wyjątkiem ryzalitu środkowego w fasadzie i południowo-wschodniej części elewacji południowej. Podziały pionowe występują głównie na elewacjach I piętra, w postaci toskańskich pilastrów ujmujących otwory okienne w bocznych ryzalitach i umieszczonych pomiędzy oknami w środkowej części pałacu. Na parterze pilastry zastosowano w ryzalicie południowo-zachodnim, w którym znajduje się główne wejście ujęte dwoma półkolumnami, oraz w południowo-wschodniej części elewacji południowej w której znajdują się dwa okna i drzwi zamknięte łukami półkolistymi. Półkoliście zamknięte okna znajdują się również po obu stronach głównego wejścia w południowo zachodnim ryzalicie, w bocznych częściach środkowej elewacji ogrodowej pałacu oraz na poddaszu.Pozostałe okna posiadają wykroje prostokątne i obrane są opaskami. Na pilastrach I piętra znajduje się dekoracja roślinna wykonana w tynku. We wnętrzu, w 8 pomieszczeniach łącznie z hallem zachowały się bogate sztukaterie sufitowe oraz część pierwotnego wyposażenia meblowego.W hallu, zachowała się drewniana, dekoracyjnie opracowana klatka schodowa, ceramiczny kominek oraz drewniany strop o profilowanych belkach.W sali balowej, mieszczącej się w południowo wschodnim narożniku pałacu, oprócz sztukaterii sufitowych zachowały się również architektoniczne podziały ścian, artykułowanych półkolumn ujmujących okna i wejścia w tym pomieszczeniu. W pomieszczeniu za salą balową poza sztukateriami sufitowymi zachowane są także stuikowe panneau nad drzwiami. W pomieszczeniu usytuowanym w środkowej części traktu ogrodowego zachowały się ponadto drewniane boazerie oraz XIX-wieczne szafy biblioteczki. W całym obiekcie zachowała się też stara stolarka drzwi i okien. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne. Pałac wybudowany w XIX wieku przez rodzinę von Oelsen na miejscu starego zamku. Przed 1939 r. w pałacu znajdowały się meble1 z XVIII wieku oraz kilka portretów z tego samego czasu. Użytkowanie obecne:od 1949 r. własność i użytkowanie przez PGR Witnica. W pałacu mieszczą się: biura, stołówka, klub, punkt felczerski i mieszkania pracowników kombinatu w Witnicy. Otoczenie obiektu: układ przestrzenny: pałac usytuowany jest w południowo-wschodniej części wsi, po wschodniej stronie drogi wiejskiej, która oddziela założenie pałacowe od budynków gospodarczych znajdujących się po zachodniej stronie pałacu i wspomnianej drogi wiejskiej. Pałac oddalony od drogi, odgrodzony jest on niej kamiennym ogrodzeniem z bramą wjazdową, której strzegą rzeźby dwóch lwów trzymających tarcze herbowe. Od bramy prowadzi dwuramienny podjazd do fasady pałacu, przed którą znajduje się rozległy gazon kwietny. Kolejnym właścicielem Witnicy w wyniku dziedziczenia był syn Johanna i Charlotty - Theodor von Oelsen. Na temat Theodora von Oelsena udało się nam ustalić jedynie to iż, ożenił się z Adele Henriette von Kanitz. Najprawdopodobniej byli oni rodzicami ostatniego z posiadaczy Witnicy - Maxa Theodora Manfreda von Oelsen. Urodził się 10 maja 1887. 13 września 1927 roku zawiera związek małżeński z Hildą von Oelsen (nazwisko panieńskie nie jest znane), urodzoną 1 kwietnia 1893. 10 września 1932 roku rodzi im się pierwsza córka Hilda Elisabeth Charlotte Margitha von Oelsen a 20 maja 1935 druga - Alexandra Hedwig Maximiliane Hilda von Oelsen. Urodził się im również syn Peter, lecz nie udało się ustalić żadnych informacji. Manfred von Oelsen ginie od strzału w tył głowy w holu swojego pałacu w Witnicy w wieku 57 lat 8 miesięcy 21 dni, zabójca jest nieznany, mógł nim być jeden z serbów, którzy byli przetrzymywani w pałacu, bądź też radziecki żołnierz. Hilda von Oelsen odnajduje ciało dopiero po trzech dniach, grzebie je w parku i ucieka do Goszkowa, znajduje schronienie u pastora Ottona. Nie wiadomo natomiast co po tych wydarzeniach się stało z córkami i synem. Hilda von Oelsen umiera 6 października 1970 w wieku 77 lat 6 miesięcy i 5 dni w Hannoverze. Jej córki Hilda Elisabeth Charlotte Margitha von OELSEN umiera 4 października 1985 (przeżywszy 53 lata i 24 dni), Alexandra Hedwig Maximiliane Hilda von OELSEN kończy życie w Szwajcarii 31 grudnia 1994 roku w wieku 59 lat 7 miesięcy i 11 dni.

Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów Witnica k. Morynia Vietnitz pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie