Powrót

przyjezierze butterfelde

Przyjezierze(Butterfelde)

Dwór z XVII wieku, przebudowany w XIX wieku. Niemiecka nazwa Przyjezierza brzmiała Butterfelde. Od początku istnienia miejscowość związana była z moryńskim zamkiem, z uwagi na znajdującą się tutaj przeprawę promową. Przyjezierze od średniowiecza do XVIII wieku znajdowało się we władaniu rodziny von Sack. Pod koniec XIV w. wieś właściwie przestała istnieć, bo w wyniku pożaru opustoszała. Około 1400 roku Nicolaus von Sack z Rosnowa odbudował wieś, ufundował kościół i plebanię, a nieco później wybudował tutaj siedzibę rodową i kaplicę. Na krótko - w XV wieku - wieś należała do rodu von Block. Od 1738 roku majątek w Przyjezierzu wchodził w skład domeny państwowej.Siedziba rodu, która do XVIII wieku wzniesiona była w konstrukcji szachulcowej. W 1738 roku ten przyjezierski majątek włączony został do domeny państwowej. Wówczas dwór, będący siedzibą zarządu domeny królewskiej, został wzniesiony od podstaw w stylu barokowym. W ostatniej ćwierci XIX stulecia, został przebudowany, uzyskując obecne formy skromnej, dwukondygnacyjnej budowli z ryzalitem (wysuniętą ku przodowi partią środkową) przykrytej dachem mansardowym, do której dobudowano dwa niewielkie skrzydła. W 1928 roku wieś liczyła 288 mieszkańców, z czego 163 osoby związane były z folwarkiem. Obok dworu na terenie półwyspu Jeziora Morzycko, założony został park, w którym zachowały się pomnikowe okazy wiązów polnych, jesionów, dębów i kasztanowców. W 1945 r. podczas walk w ostatnich tygodniach II wojny światowej, w pałacu mieścił się sztab I Armii Wojska Polskiego. Stąd polscy dowódcy kierowali akcją forsowania Odry, którego zakończeniem było wejście żołnierzy do Berlina. W latach 1968-69 na terenie dworu nagrywano sceny do filmu "Album Polski". Dzisiaj dwór jest własnością prywatną i cierpliwie czeka na renowację.

Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów Przyjezierze Butterfelde pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie