Powrót

chełm górny hohen wartenberg

Chełm Górny(Hohen Wartenberg)

Historia Chełma Górnego (Hohen Wartenberg) jest ściśle związana z miejscowością Chełm Dolny. Wieś należała ongiś do dwóch dworów rycerskich istniejących spoza wsi Chełm Dolny. Prawny stan posiadania ulegał przez stulecia zawiłością i był niejasny. Posiadacz tzw. dzierżawca zmieniał się dość często i szybko. W roku 1696 jest dziedziną urzędową należącą do miasta Dębna. Elektorski dwór myśliwski stał w tym miejscu, gdzie są dziś właściwie główne dobra Chełma Górnego. W połowie XIX wieku jest posiadłością Chełma Dolnego, wtedy obejmowała całkowicie dolną osadę. Podczas sądowego przetargu nabył te dobra właściciel ziemski von Wedel. Wkrótce znowu zmienił się właściciel. W 1881 roku posiadaczem dóbr został Herman von Tresckow. Wielokrotnie oba majątki i zagrody chłopskie miały zmienne granice między obiema miejscowościami położonymi blisko siebie. Żeby odróżnić główne dobra Chełm Dolny od tych położonych wyżej około 20 m, nazwano je Chełm Górny. W 1902 roku dobra kupił Bruno Goltdammer i wzorowo gospodarzył. W pobliżu dóbr powstały robotnicze mieszkania i fabryka mączki ziemniaczanej. Ostatnim właścicielem dóbr został rolnik Krahmer. Majątek otrzymał prawo patronatu przy kościele w Chełmie Dolnym. Właściciel ziemski w 1908 roku odnowił kościół i wybudował dzwonni. W roku 1945 gdy wkroczyły oddziały Armii Czerwonej natychmiast rozstrzelały leśniczego. Wielu mieszkańców zostało deportowanych, niektórzy uciekli przed załogą okupanta.Tadeusz Kołucki Dwór z 1904 r. Dwór po renowacji, stanowi dominujący element założenia dworsko-parkowego. Park dworski ma charakter krajobrazowo-leśny, z licznym starodrzewem o cechach pomnikowych (dęby, buki) oraz śródparkowymi stawami. Jednak granice parku uległy częściowemu zatarciu.

Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów Chełm Górny Hohen Wartenberg pałac nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie