Powrót

troszyn trossin

Troszyn(Trossin)

Zachowana owalnicowa forma przestrzenna głównego ciągu komunikacyjnego, czytelny podział wsi na część chłopską i założenie folwarczne o dominującym udziale w architektonicznym krajobrazie wsi, z dwoma podwórzami gospodarczymi na których znajduje się siedemnaście budynków wzniesionych przed II wojną światową, nie zachował się natomiast pałac wyburzony w latach 50 XX w. Podwórza zachowują pierwotną kompozycję geometryczną, wtórnie rozbudowane w latach wykorzystania przez Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych. W części chłopskiej przeważa budownictwo murowane, ceglane i kamienne oraz sporadycznie zachowane są obiekty ryglowe. Lata 50 XX w. - wyburzenie pałacu

Troszyn Trossin pałac dwór nowa marchia gorzów Troszyn Trossin pałac dwór nowa marchia gorzów Troszyn Trossin pałac dwór nowa marchia gorzów Troszyn Trossin pałac dwór nowa marchia gorzów Troszyn Trossin pałac dwór nowa marchia gorzów Troszyn Trossin pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie