Powrót

dolsk dolzig

Dolsk(Dölzig).

Zespół pałacowo-parkowy wybudowany w I połowie XIX wieku. Obiekt jednobryłowy, 2,5-kondygnacyjny, w stylu neogotyckim, podpiwniczony. W początkach XVIII wieku istniał na tym miejscu zameczek myśliwski. Ruina pałacu - położony na polanie parkowej w odsunięciu od dziedzińca folwarku, w pobliżu południowego brzegu jez. Dolsk. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1713 r., gdy właścicielem majątku był Friedrich W. von Marwitz. Rozbudowany w 1828 r. przez Karla A. von Tresckow w stylu neogotyckim, na wzór myśliwskiego pałacu margrabiego Jana w Kostrzynie, projekt Karl Friedrich Schinckel. Ponownie przebudowany ok. 1890 r. przez Tassilio von Tresckow z zastosowaniem form neogotyckich i motywów nawiązujących do baroku, m.in. powstają 3 wieże, taras oraz dodano elementy dekorujące dachu, tj. lukarny i iglice. Po II wojnie światowej pałac był nieużytkowany i dewastowany, zniszczony w pożarze w 1967 r., pozostały mury obwodowe

Park - pow. 38,95 ha, park przypałacowy w stylu angielskim z 1832 r., projekt Peter Joseph Lenne. W połowie XIX w. w skład założenia pałacowo-parkowego wchodziły: pałac z krajobrazowym parkiem ozdobnym, ogród użytkowo ozdobny, park leśny z małym zbiornikiem wodnym położony wzdłuż brzegu większego jez. Dolskiego oraz staw młyński przy zachodniej granicy parku. Od strony drogi wiejskiej tereny ogrodów ogrodzone były wysokim murem z cegieł. W części zachodniej założenia znajdowało się mauzoleum rodowe rodu von Treskow. Aktualnie elementy kompozycji przestrzennej uległy znacznemu zatarciu. Czytelna jest polana przed pałacem, dwa odcinki drogi o nawierzchni brukowanej prowadzące z parku do pałacu oraz aleje przy drogach dojazdowych przy granicach parku. Tereny ogrodu użytkowo ozdobnego są zachowane i użytkowane. Ceglany mur ogrodzeniowy zachował się w całości na granicy z drogą wiejską, na pozostałym odcinku pozostały jedynie ceglane słupy. W parku występują 52 gatunki i odmiany drzew i krzewów z ciekawymi gatunkami roślin obcego pochodzenia m.in. katalpa zwyczajna, jałowiec chiński, magnolia, tulipanowiec amerykański. Wiele dębów w wieku 150-250 lat, wiązów szypułkowych w wieku 100-150 lat oraz platan klonolistny, jesion wyniosły, grab, buk, stanowią pomniki przyrody. Wpisany do rejestru zabytków pod nr 225 z 8.09.1977. Kuźnia - zbudowana w 1781 r. (data na belce nad wejściem); konstrukcja ryglowa ze strychułowym wypełnieniem pól, później ściany częściowo przemurowane z kamienia i cegły. Usytuowana na płd. krańcu wsi, przy głównej ulicy. Własność gminy, wymaga renowacji.

Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów Dolsk Dölzig pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie