Powrót

stary dwór altenhof

Stary Dwór(Altenhof)

Dwór w Starym Dworze (Antiqua Curia, Altenhof, Kgl. Forst.), otoczony zespołem folwarcznym położony jest w południowo-wschodniej partii wsi, nieopodal niewielkiego nawsia, zabudowanego kościołem. Budynek nieco cofnięty w stosunku do istniejącej zabudowy, zamyka od strony północnej prostokątny, wydłużony dziedziniec, obudowany budynkami gospodarczymi, wzniesionymi w 2. poł. XIX wieku, o ozdobnych, licowanych cegłą elewacjach. Zespół rezydencjonalny od południa ograniczał nieistniejący obecnie pałac, odgrodzony od folwarku parkiem. Miejscowość o średniowiecznej metryce, po raz pierwszy wzmiankowana została w materiałach źródłowych w 1256 r. gdy dobra te zostały zakupione przez cystersów z Paradyża od rycerza Sulisława. Folwark wraz z dworem, pełniący siedzibę grangii klasztornej, musiał istnieć we wsi już w średniowieczu, o czym świadczy łacińska nazwa miejscowości. W XVIII wieku obecny dwór był miejscem tajnego zjazdu wielkopolskich przywódców konfederacji barskiej. Po sekularyzacji dóbr klasztornych wieś stała się częścią domeny królewskiej w Wyszanowie. W 1803 roku wśród dzierżawców był Oberamtmann Fuss, a w początkach XX wieku pani Sarazzin. Po 1945 roku dawny majątek stał się częścią PGR, podległym od 1958 roku większym jednostkom organizacyjnym, najpierw w Międzyrzeczu, potem w Bukowcu i Goraju. W 1990 roku obiekt został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie w 1998, w stanie budowlanej ruiny, sprzedany prywatnym właścicielom. Dwór został wzniesiony prawdopodobnie w 1. poł. XVIII wieku, jakkolwiek proporcje bryły wskazywać mogą na jego wcześniejsze pochodzenie. Parterowa budowla położona na planie wydłużonego prostokąta i nakryta wysokim dwuspadowym dachem z naczółkami odznacza się szlachetnymi proporcjami. Stosunek wysokości ścian do dachu wynosi 2:5. Masyw dachu urozmaicały rzędy wolich oczek, zlikwidowanych podczas przebudowy w 1965 roku. W ich miejsce wprowadzono następnie wystawki, które usunięto przy ostatnim remoncie i odtworzono niektóre z pierwotnych okien dachowych. Układ wnętrza jest dwutraktowy, z sienią, w której zlokalizowane są schody w trakcie od frontu. Pomieszczenia w obrębie traktów były pierwotnie w umieszczone amfiladowo. Po wielu remontach, a zwłaszcza w wyniku prac przeprowadzonych w roku 1965, zatarto harmonijną symetrię elewacji. Sześcioosiowe elewacje, z drzwiami w trzeciej osi patrząc od zachodu, posiadają otwory na osiach pierwotnych przepruć, lecz wielkość otworów była już dowolna i nie odpowiadała ich oryginalnej formie. Niegdyś część okien zamknięta była łukami odcinkowymi. We wnętrzu brak elementów pierwotnego wyposażenia, poza stolarką schodów zabiegowych, pochodzących z 2. poł. XIX wieku. W latach 2000-2004 nowi właściciele dokonali kapitalnego remontu budynku, wymienili ceramiczne pokrycie dachu, odtworzyli niektóre z wolich oczek oraz zastąpili skorodowane partie ceglanych ścian nowym budulcem. Podczas prac odtworzono pierwotną kompozycję elewacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, pochodzącą z 2. poł. XX wieku. Dostawiono także od frontu ganek.

Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów Stary Dwór Altenhof pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie