Powrót

żelechów selchow

Żelechów(Selchow)

Żelechów leży 5 km na wschód od Łagowa, przy bocznej drodze z Ługowa do wsi Buczę. Pałac wraz z folwarkiem położony jest w południowo-wschodniej części wsi, założonej na planie owalnicowym. Całość założenia składała się z trzech głównych podzespołów: rezydencjonalnego, gospodarczego i kolonii mieszkalnej. Najbardziej reprezentacyjny był oczywiście kompleks złożony z parku i usytuowanego w jego północno-wschodnim narożniku pałacu. Obecnie budynek jest nieużytkowany. Żelechów, powstały najpewniej w XIII wieku, w 1421 roku został nadany joanitom z komandorii łagowskiej. Od 1510 roku dobra żelechowskie były w lennym posiadaniu Hansa Horna. W XVI wieku majątek uległ podziałowi, a ówczesne przekazy źródłowe informują o trzech posiadłościach rycerskich w Żelechowie. W XVIII wieku były one już scalone i znajdowały się w rękach rodziny Zabeltniss, a następnie rodziny Rissman, która przebywała tutaj od 1841 do 1945 roku. Obecny pałac pochodzi z 2. poł. XIX wieku i wzniesiony został zapewne staraniem Carla Rissmana, w dwóch rozdzielonych krótkim okresem fazach. Za jego sprawą powstały także nowe obiekty gospodarcze, park krajobrazowy i ogród owocowo-warzywny oraz położona w pobliżu kościoła kolonia mieszkalna pracowników folwarku. Z analizy architektury wynika, że starsza część pierwotnie prosta w formie, uległa przebudowie pod koniec stulecia, kiedy obiekt powiększono o nowy neorenesansowy segment. Złożony plan pałacu składa się obecnie z dwóch połączonych krótszymi bokami prostokątów. Do dłuższych boków obu części przylegają różnej wielkości czworoboczne ryzality. Rozczłonkowana bryła obiektu składa się z kilku różnej wielkości segmentów - parterowych i piętrowych, nakrytych dachami dwu- i wielospadowymi. Starsza część jest parterowi z użytkowym poddaszem, nowsza - w niektórych segmentach parterowa, w innych piętrowa. Na styku dwóch ustawionych prostopadle części pałacu, występuje wtopiona w bryłę: czworoboczna wieżyczka, nakryta kopułą. Nie wychodzi ona ponad połacie dachu. Elementami zespalającymi stylowo całość są głębokie boniowania narożników oraz uformowane wolutowo szczyty elewacji, ryzalitów i wystawek. Zróżnicowane są natomiast otwory okienne i drzwiowe - jedne prostokątne w płaskich obramieniach z nadprożami w postaci odcinków profilowanego gzymsu, inne zamknięte półkoliście bądź łukiem odcinkowym, z kluczem. Pomieszczenie z tarasem przy starszej części budowli ma wejście flankowane kolumnami. Fasadę w detalu architektonicznym kształtowaną podobnie do innych elewacji, wyróżnia wysokość (dwie pełne kondygnacje) oraz przesunięty z osi okazały ryzalit z tarasem. Wnętrze pałacu w Żelechowie nie zachowało do dzisiaj wielu istotnych elementów dawnego wyposażenia i wystroju. Z informacji starszych mieszkańców można wnioskować, że dawniej istniały w nim dębowe stropy oraz wystawne piece i duże kominki. Po wojnie - w latach 50. XX wieku - pałac odrestaurowano. Majątek należał wówczas do PNZ a następnie do PGR Łagów. Brak jest informacji na temat prac przeprowadzonych przez kolejnego zarządcę - Inspektorat Świebodzin i Kombinat PGR w Świebodzinie. Najprawdopodobniej były to tylko drobne naprawy. W latach 80. XX wieku remonty obejmowały głównie budynki gospodarcze. Przez pewien czas w pałacu mieściła się szkoła. W roku 1993 założenie przeszło w ręce Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie, pomimo że pałac jest nieużytkowany, przeprowadzane są w nim bieżące remonty - na przykład przełożenie dachu wraz z wymianą dachówki.

Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów Żelechów(Selchow)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie