Powrót

gajec neuendorf

Gajec(Neuendorf)

Wieś po raz pierwszy została wzmiankowana w 1461 roku, jako własność Rady Miejskiej Rzepina. W 1538 roku Gajec znajdował się w posiadaniu mieszczanina Guntera z Frankfurtu n. Odrą. W połowie XVI wieku majątek nabyła żona margrabiego Jana Kostrzyńskiego - Katarzyna Brunszwicka. Po jej śmierci w 1574 roku, utworzono tutaj folwark domeny państwowej. Na początku XVIII wieku król Fryderyk I wybudował w Gajcu dwór myśliwski. W XIX i 1 połowie XX wieku majątek był dzierżawiony. Po 1945 roku stanowił własność Skarbu Państwa, znajdując się w zarządzie Lubuskiego Kombinatu Rolnego z siedzibą w Rzepinie. Następnie pozostawał w gestii Agencji Nieruchomości Rolnej. Dwór w Gajcu został wybudowany w 2 połowie XVIII i rozbudowany w XIX wieku, w stylu klasycystycznym. Budowla zlokalizowana została pośrodku miejscowości, w sąsiedztwie zabudowań folwarcznych. Dwór wzniesiono na planie prostokątnym, jako budowlę murowaną, częściowo ze ścianami w konstrukcji ryglowej, podpiwniczoną, parterową, nakrytą dachem mansardowym. Elewację frontową zakomponowano jako jedenastoosiową z trzyosiowym, nieznacznie wyodrębnionym ryzalitem, zwieńczonym wystawką. Elewację tylną ukształtowano jako dziesięcioosiową z późniejszą, dwukondygnacyjną dobudówką usytuowaną na osi. Dwór po 1945 roku zamieniony został na budynek mieszkalny dla pracowników państwowego gosopodarstwa rolnego. Budynek niezamieszkały od 1977 roku, konsekwentnie popadał w ruinę i został w ostatnim czasie rozebrany.

(poniższy tekst pochodzi z książki "Obiekty zabytkowe do zagospodarowania na terenie województwa gorzowskiego" z 1981 roku)

Dwór pochodzący z XIX wieku, murowany, jednobryłowy, 1,5-kondy-gnacyjny, podpiwniczony. Kubatura 4.150 m3 Powierzchnia użytkowa 1.000 m2. Budynek zaniedbany, w dość dobrym stanie. Dach wymaga przełożenia, stolarka i oszklenie częściowo zachowane. Usytuowany na terenie gospodarstwa rolnego, w pobliżu lasy i jeziora. Połączenie drogowe z Rzepinem i Słubicami. Obiekt nie użytkowany, własność PGR w Kowalowie - Kombinatu Lubuskiego z siedzibą w Rzepinie.

Gajec(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Gajec(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Gajec(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Gajec(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie