Powrót

trzciel tirschtiegel

Trzciel(Tirschtiegel)

Zamek w Trzcielu położony był w parku, który otacza obecny teren szkoły podstawowej. Obiekt ten został zniszczony pod koniec II wojny światowej. W wyniku rozbiorów, w Trzcielu pojawiają się przedstawiciele szlachty pruskiej, przy czym oba miasta stopniowo na mocy reform pruskich oraz francuskich z okresu Księstwa Warszawskiego przechodzą pod zarząd państwa i tym samym przestają być dobrem prywatnym. W rękach prywatnych pozostają natomiast dobra ziemskie oraz dwór, którego właścicielem staje się rodzina Reuss von Plaueun, hrabia Bernhard zu Dohna i wreszcie rodzina Fischer, która miała zakupić te dobra w 1851 roku za sumę 60.000 talarów pruskich.W 1945 roku z innymi mieszkańcami Trzciela uciekli również ostatni właściciele trzelskiego majątku. Ostatnim przedstawicielem rodu w Trzcielu był Gerd Fischer von Mollard urodzony w dniu 10 listopada 1898 roku. W latach I wojny światowej ukończył akademię leśną. Majątek przejął w 1931 roku. Zmarł w 1961 roku. Pozostawił po sobie wiele utworów muzycznych i poetyckich. Pod koniec XIX wieku zespół dóbr należących do dworu składał się z leśniczówek w Jabłonce, Lubinie i Prądówce, oraz folwarku Leśnego i Osetna Młyn. W skład majątku wchodził także tartak wyposażony w piłę napędzaną maszyną parową oraz wapniarnia. W sumie było to 264 ha gruntów ornych, 61 ha łąk oraz 1698 ha lasów. Doliczając wody, zespół dworski w Trzcielu wraz z zachowanym do dziś parkiem - cały majątek był szacowany na ok. 2634,5 ha. W latach 1868/1869 doszło do przebudowy trzcielskiego zamku. Gruntowny remont budowla ta przeszła także w 1930 roku. Wiadomo, że zamek uległ zniszczeniu w styczniu 1945 roku. Wg zachowanych informacji Niemcy mieli w zamku urządzić szpital polowy oraz dowództwo odcinka frontu, po czym wycofując się zamek miał zostać podpalony. W trakcie pożaru, wg zachowanych informacji ustnych, w szpitalu miało spłonąć żywcem kilku pacjentów - najpewniej niemieckich żołnierzy, którzy nie zostali zabrani. Informacje te pochodzą od Polaków, którzy przybyli do Trzciela krótko po ewakuacji Niemców. Są też jednak dane wskazujące, że zamek uległ zniszczeniu w wyniku trafienia rosyjskim pociskiem artyleryjskim. Źródło: Trzciel: studia z dziejów miasta / red. Marceli Tureczek.

Trzciel Tirschtiegel pałac dwór nowa marchia gorzów Trzciel Tirschtiegel pałac dwór nowa marchia gorzów Trzciel Tirschtiegel pałac dwór nowa marchia gorzów Trzciel Tirschtiegel pałac dwór nowa marchia gorzów Trzciel Tirschtiegel pałac dwór nowa marchia gorzów Trzciel Tirschtiegel pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie