Powrót

bobowicko bobelwitz

Bobowicko(Bobelwitz)

Pałac położony malowniczo na wysokim brzegu jeziora Bobowicko otoczony jest od strony północnej i wschodniej parkiem krajobrazowym. Od strony południowej dziedziniec przed pałacem zamykają budynki folwarczne, a od zachodu dawna oficyna dworska, tzw. stary dworek z końca XVIII wieku o konstrukcji ryglowej. Za budynkami folwarcznymi znajduje się niewielki cmentarz rodowy, niegdyś z pomnikami nagrobnymi z końca XVIII i XIX wieku, obecnie przeniesionymi w pobliże pałacu. Zespół zajmuje północną część wsi, z którą łączył się drogą dojazdową, obecnie ulicą Pałacową. Inne dojście do pałacu prowadzi od wschodu, z traktu Międzyrzecz - Poznań, wzdłuż linii brzegowej jeziora. Nazwa wsi Bobowicko (Boleliz, Bobelwicka, Rtg. Bobelwitz) występuje po raz pierwszy w dokumencie z 1257 roku wystawionym przez Przemysława I dla klasztoru cystersów w Paradyżu. W okresie średniowiecza wieś pełniła funkcje obronne, chroniąc zachodnie krance Wielkopolski i główny szlak z Poznania na zachód. W XV wieku właścicielami wsi była rodzina Wattów z rycerskiego rodu Samsonów. W XVI wieku za sprawą kolejnego właściciela, Jerzego Nadelwicza Kręskiego, wieś stała się jednym z ważniejszych ośrodków Braci Polskich i odbyło się tu szereg synodów ariańskich. Po wypędzeniu arian z Polski, drogą sukcesji rodzinnych, miejscowość należała kolejno do Seydlitzów, Kalckreuthów i Dziembowskich, tych ostatnich aż do 1945 roku. Pałac, po 1945 roku użytkowany był przez miejscowe Technikum Hodowlane. Po pożarze w 1971 roku przeszedł gruntowną renowację, a w 1996 roku został sprzedany prywatnemu właścicielowi. Obecny pałac wzniesiono na miejscu dworu o konstrukcji ryglowej, który został posadowiony na zrębie jeszcze starszej budowli, której fragmenty widoczne są w piwnicach. Pałac jest budowlą parterową, nakrytą ceramicznym dachem mansardowym. W wyniku barokowej przebudowy ściany ryglowe zastąpiono murowanymi. Po następnej przebudowie, datowanej na poł. XIX wieku, na środkowych osiach elewacji głównej i ogrodowej wprowadzono dwukondygnacyjne ryzality zwieńczone tympanonami, pozostawiając mansardową formę dachu urozmaiconego lukarnami. W 3. ćw. XIX wieku do północnego szczytu dostawiono przybudówkę oraz zwieńczono fasadę nowym, neoklasycystycznym detalem architektonicznym. Ostatnie zmiany wprowadzone w pierwszej dekadzie XX wieku przez Zygmunta Fryderyka Leonarda Dziembowskiego wzbogaciły bryłę o elementy secesyjne: balustradę tarasu, dwa pseudoalkierze z giętą w swej linii stolarką porte-fenetre i znane z przekazów ikonograficznych kandelabry przy tarasie. Prawdopodobnie również w tym czasie w tympanonie fasady umieszczono herb Dziembowskich - Pomian. Wewnątrz brak elementów oryginalnego wyposażenia. Natomiast w Muzeum w Międzyrzeczu znajdują się przedmioty związane z dawnymi właścicielami pałacu - Dziembowskimi. Jest to m.in. skrzynia na ubrania z 1680 roku z herbami Pomian i Osęk, związana z rodzinami Dziembowskich i Bronikowskich oraz portret trumienny Chrystiana Dziembowskiego.

Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów Bobowicko Bobelwitz pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie