Powrót

tursk tauerzig

Tursk(Tauerzig)

Wie¶ po raz pierwszy wspomniana w dokumencie z 1350 r. jako Turzic. Nazwa niew±tpliwie pochodzenia słowiańskiego. W przeszło¶ci własno¶ć rycerska, następnie zakonna. W pałacyku zwanym "Kasztanowym Dworkiem", znajdował się po wojnie m.in. o¶rodek wczasowy Fabryki Obsługowych Urz±dzeń Samochodowych, póĽniej Spółdzielni Niewidomych "Piast", a także "Polmozbytu", a następnie Dom Pomocy Społecznej. W XV wieku wie¶ musiał dotkn±ć jaki¶ kataklizm, gdyż tylko 30 łanów chłopskich dawało czynsz; natomiast 14 łanów chłopskich było pustych. Tursk leży na starym ¶redniowiecznym szlaku handlowym z Gorzowa do Krosna i dalej na ¦l±sk.

Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów Chró¶cik(Neuendorf)pałac dwór nowa marchia gorzów

 

Pokaż widok na większej mapie