Powrót

pszczew betsche

Pszczew(Betsche)

Dwór usytuowany jest przy drodze Pszczew - Międzychód, w kierunku południowo-zachodnim, poza pierwotnym układem miejskim Pszczewa. Budynek zamyka rozległy dziedziniec znajdujący się w centrum założenia folwarcznego. Za dworem, w kierunku zachodnim rozciąga się park krajobrazówy, w którego granicach znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko. Do dworu prowadzi dojazd przez wysadzaną lipami ulicę Zamkową. Miejscowość Pszczew wykształciła się z wczesnośredniowiecznej osady, położonej na przesmyku pomiędzy nieistniejącym obecnie jeziorem Mielno i jeziorem Miejskim. Ślady wcześniejszego osadnictwa zachowały się w postaci licznych stanowisk archeologicznych, z których najciekawsze to dwa grodziska: w okolicach jeziora Miejskiego, przy plebani oraz znajdujące się w parku dworskim. Pszczew od początku należał do biskupów poznańskich. Wkrótce po nadaniu miastu prawa magdeburskiego w 1400 roku przez biskupa Andrzeja z Bnina Opalińskiego, w XV wieku powołano archidiakonat pszczewski, co stało się bezpośrednią przyczyną założenia na południowy zachód folwarku biskupiego. W 1597 r. wydano przywilej biskupi zezwalający na budowę przedmieścia łączącego zabudowania folwarku z organizmem miejskim. Dokonywane wizytacje biskupie dostarczają informacji o dworze biskupim, jego wyposażeniu i stanie zachowania oraz o wszystkich budynkach gospodarczych w jego otoczeniu. Opisano w nich dwór jako budowlę parterową w konstrukcji szachulcowej lecz o ukształtowaniu właściwym dla swej reprezentacyjnej funkcji. Dwór stał pomiędzy dziedzińcem i parkiem-ogrodem, podobnie jak dwór istniejący obecnie. W 1795 roku Państwo Pruskie przekazało skonfiskowany majątek w darowiźnie księciu Hohenlche-Jugelfingen, który wkrótce sprzedał folwark baronowi Hiller Gartringen. Jego nazwisko, do 1945 roku stało się nazwą majątku. W latach 1859-1945 dwór był własnością rodziny Zu Dohna. Następnie od 1949 do 1990 roku stał się siedzibą PGR, aby po jego likwidacji ostatecznie stać się własnością prywatną. Obecny dwór wzniesiono w stylu neoklasycystycznym w połowie XIX wieku na miejscu poprzedniego. Autor projektu dworu pozostaje nieznany. Budynek posadowiony jest na rzucie wydłużonego prostokąta, z nieregularnym układem wnętrza, bez wyraźnie wyznaczonych traktów. Wejście do budynku umieszczone na osi centralnej prowadzi do hollu ze schodami na piętro. Podpiwniczony i parterowy z użytkowym poddaszem dwór nakryty jest dachem dwuspadowym z trzyosiowymi facjatami od dziedzińca i parku. Od strony parku na osi centralnej umieszczono balkon wsparty na czterech kolumnach toskańskich. Główna elewacja - wschodnia jest dziewięcioosiowa, symetryczna, z wejściem na osi środkowej. Oszczędny detal architektoniczny utrzymany jest w stylistyce neoklasycystycznej: z boniowaniem w części środkowej i o narożach ujętych przez lizeny a w facjacie przez pilastry doryckie, a portal drzwiowy wieńczą akroteriony. Wystrój wnętrza nie zachował się, jedyną pozostałością po oryginalnym wyposażeniu są drewniane schody na piętro. Po 1945 roku w budynku dworu dokonano wielu zmian, m.in. w roku 1954 przebudowano wnętrze, wydzielając cienkimi ściankami na parterze część administracyjną i kilka mieszkań pracowniczych na piętrze. Zmieniono otoczenie dworu, burząc balustradę przy podjeździe i dewastując klomb pośrodku dziedzińca, na którym, według widokówki z okresu międzywojennego, stał posąg.

Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów Pszczew Betsche pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie