Powrót

kursko kurzig

Kursko(Kurzig)

Pałac w Kursku położony jest w północnej części wsi o układzie regularnej owaJnicy, na poudniu od nawsia, po wschodniej stronie drogi. Pałac odgradza od drogi duży dziedziniec, t wokół rozciąga się - aż do brzegu jeziora Kursko, rozległy park krajobrazowy. Na południe od pałacu rozlokowana jest zabudowa folwarku. Miejscowość Kursko (Corsike, Kurzig Rtg.) składa się z dwóch części, północnej, o średniowiecznej metryce, wzmiankowanej w 1260 roku, oraz południowej, tzw. Nowego Kurska o formie wielodrożnicy, powstałej w XX wieku, gdy ówczesna właścicielka wsi, Ottonia Kalckreuth, sprzedała w 1923 roku część gruntów berlińskiej komisji kolonizacyjnej. Zespół pałacowo-parkowy znajduje się w tej północnej, starszej części wsi. Miejscowość była własnością prywatną rodu Kurskich, z których najbardziej znaną postacią był bernardyn, Maciej Kurski, sufragan poznański w latach 1659-1661. Kurscy władali wsią aż do pocz. XVII wieku, gdy majątek sprzedano rodzinie Bronikowskich. W 1754 roku jako kolejnego właściciela wymienia się Adama Leonarda von Kalckreuth, skoligaconego z Bronikowskimi. Rodzina von Kalckreuth posiadała majątek w Kursku aż do 1945 roku.Po II wojnie światowej pałac przekształcono na ośrodek kolonijny, potem przekazano poznańskiej AWF, a w latach 90. XX wieku skomunalizowano i sprzedano. Rezydencja szlachecka wzniesiona w końcu XVIII wieku została gruntowanie przebudowana w stylu neoklasycystycznym, z elementami historyzującymi, w latach 1875-1880 przez Jana Zygmunta von Kalckreutha. Budowla posadowiona została na rzucie prostokąta. Główna elewacja zwrócona jest ku dziedzińcowi, w kierunku południowo-zachodnim. Narożniki fasady akcentują centralne wieże: po stronie północnej na rzucie koła, a po stronie południowej sześcioboku foremnego. W elewacji bocznej, zachodniej na osi centralnej znajduje się ryzalit, do którego dostawiono wtórną dobudówkę. Bryła budynku jest zróżnicowana wysokościowo. Partia środkowa jest wyższa, dwukondygnacjowa, zamknięta dachem dwuspadowym i zwieńczona trójkątnym tympanonem. Partie boczne są niższe, nakryte niezależnymi dachami dwuspadowymi. Ilość kondygnacji budowli dostosowana jest do rzeźby terenu. Posadowienie pałacu na skarpie opadającej w kierunku południowo-wschodnim sprawia, że po stronie północno-wschodniej budynek jest dwukondygnacyjny, z trzykondygnacyjnym ryzalitem, a po stronie południowo-zachodniej jednokondygnacyjny. Wieloosiowe elewacje wzbogaca klasycystyczny detal architektoniczny: boniowanie, profilowane gzymsy i opaski, kroksztyny podokapowe w formie konsoli, a w elewacji tylnej płyciny podokienne i podokapnikowe, wypełnione dekoracją kwiatową. Dwutraktowe wnętrze różni się szerokością traktów. W połowie budynku, pomieszczenia w trakcie od strony parku, po prawej stronie ryzalitu są szersze. Znajdują się tam sale reprezentacyjne. Mamy tu dobrze zachowany wystrój sali balowej z drewnianą podłogą, ułożoną z kwadratowych płycin oraz ze sztukateriami na suficie i stolarką drzwi. Sztukatorski wystrój zachował się również w dwóch innych salach położonych obok sali balowej. Obecnie w pałacu trwają prace adaptacyjne, których celem jest przystosowanie budynku do funkcji turystycznej.

Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów Kursko Kurzig pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie