Powrót

osiecko oscht

Osiecko(Oscht)

Dwór wraz z zabudową folwarczną i nieistniejącym dziś parkiem po północno-wschodniej stronie, znajduje się w centralnej części wsi o układzie owalnicowym, na wschód od kościoła. Fasadą zwrócony jest w stronę prostokątnego dziedzińca, przez który prowadzi dojazd do dworu. Rozległy dziedziniec wyznaczają zabudowania gospodarcze, rozlokowane na jego skrajach. Od średniowiecza, dokładnie od 1360 roku, wieś nieprzerwanie była własnością cystersów z Bledzewa, którzy odkupili Osiecko od frankfurckiego mieszczanina Hockmana. Wprawdzie w XIV w. cystersi odstąpili ją joannitom, lecz już w XV w. ponownie odkupili od mistrza Ulryka Ukrowa. O istnieniu folwarku świadczy wzmianka z 1704 roku gdzie zawarto informację o przekazaniu przez opata Józefa Gurowskiego wsi Osiecko prepozyturze w Rokitnie. W 1835 roku po kasacie klasztoru utworzono z majątku domenę państwową, którą od 1845 roku dzierżawił polski ziemianin Alkiewicz. Dwór w Osiecku, jak i nowa zabudowa folwarku, powstały ok. 1850 roku, dlatego właśnie z Alkiewiczem należy wiązać rozbudowę majątku. Kolejni dzierżawcy dworu to w 2. poł. XIX wieku L. Vollmar i w okresie międzywojennym Ernest Żychliński, który rozbudował folwark. Po 1945 roku majątek upaństwowiono. Do 1992 roku istniał tu PGR, następnie został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecnie dwór i zespół folwarczny jest dzierżawiony. Założony na planie prostokąta budynek jest dwukondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym o pokryciu ceramicznym z dachówki karpiówki. W elewacji północnej, od strony dawnego parku, znajduje się piętrowy ryzalit, zwieńczony trójkątnym tympanonem. W ryzalicie umieszczono wejście do dworu, w otworze zamkniętym półokrągło. Wyżej znajduje się okrągłe okno klatki schodowej. Przy elewacji zachodniej umieszczono przybudówkę z wejściem do piwnic. Elewacja główna jest potraktowana bardziej oszczędnie jako dziewięcioosiowa z pozornym ryzalitem obejmującym trzy osie środkowe. Do głównego wejścia prowadzą zewnętrzne schody granitowe z ceglanymi, tynkowanymi balustradami w formie spływów zakończonych ślimacznicami. Ascetyczny wystrój elewacji ogranicza się do opasek okiennych, w elewacji tylnej z kluczami oraz gzymsów podokiennych i między ko ndygnacyjn ego. Pomieszczenia obu kondygnacji rozplanowano w układzie dwutraktowym. Na osi traktu przy elewacji głównej znajduje się holl, z którego wejścia prowadzą do innych pomieszczeń parteru. W ryzalicie natomiast usytuowano sień i klatkę schodową. Pozostałością pierwotnego wyposażenia są schody z balustradą o formach neoklasycystycznych. Po 1945 roku dwór został adaptowany na biura i mieszkania pracowników PGR. Wówczas dokonano wielu prac, których skutkiem jest częściowa dewaloryzacja zabytkowego budynku. Przede wszystkim, wymieniono stolarkę drzwi i okien, zmieniając kształt zamknięcia otworu głównego wejścia z półokrągłego na prostokątne. Wnętrze podzielono ściankami działowymi, likwidując resztki oryginalnego wystroju. Ingerowano również w otoczenie dworu. Zlikwidowano niemal całkowicie park, a nieopodal elewacji tylnej posadowiono wygrodzony budynek hydroforni.

Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów Osiecko Oscht pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie