Powrót

żubrów herzogswalde

Żubrów(Herzogswalde)

Na terenie Pojezierza Sulęcińskiego, ok. 5 km na północ od Sulęcina - głównego miasta regionu, siedziby gminy i powiatu oraz ok. 200 m od drogi z Sulęcina do Kołczyna znajduje się wieś Żubrów. Jest to owalnica, której wrzecionowate nawsie usytuowane zostało na linii W-E. Po południowej stronie jednej z dróg biegnących wzdłuż wsi, w środkowej części ulokowany został zespół folwarczny z pałacem i parkiem. Kompozycja całości opiera się na osi północ-południe, gdzie na północy, przy drodze wiejskiej znajduje się obszerny dziedziniec folwarczny, na południu park, a między nimi, na wprost bramy wjazdowej - pałac. Park częściowo ogrodzony był murem kamiennym, który od zachodu łączy się z narożnikiem pałacu. Pozostałości muru z otworami wejściowymi widoczne są do dziś. We wschodniej części parku znajduje się staw z wychodzącym na wschód rowem, nad którym przebiegały cztery mostki. Pierwotny ozdobny, reprezentacyjny układ parku z drzewostanem w większości liściastym (buki, dęby, graby, lipy, klony oraz jodły i modrzewie, w tym okazy ponad dwustuletnie) obecnie jest bardzo zniekształcony i porośnięty chaszczami. Wieś powstała w okresie średniowiecza, prawdopodobnie w XIII wieku, choć pierwsza wzmianka w źródłach pojawia się dopiero w 1461 roku. Przez długie lata (1477-1731) Żubrów, jako majątek rycerski należał do rodziny von Waldow. Na przestrzeni XVIII- XIX stulecia było jeszcze kilku kolejnych właścicieli, z których pierwszym była rodzina von Schöning, a następnie von Schmetau, Leese i von Rosenstiel. O dacie budowy pałacu źródła nie mówią jednoznacznie. W jednych wymieniony jest rok 1650, w innych określone zostały ramy czasowe, które wskazują na lata 1698-1714. Najbliżej prawdy mogą być przekazy o budowie pałacu w tym samym czasie, co kościół, tj. na początku XVIII wieku, którego postawienie zlecił ówczesny właściciel majątku Balthasar Friedrich von Waldow. Pierwsza przebudowa nastąpiła już w latach 60.-70. XVIII wieku za sprawą nowych właścicieli z rodu von Schöning. Objęła ona częściową zmianę układu pomieszczeń, budowę nowej klatki schodowej i sztukaterii stropów. Dalsze stiukowe dekoracje stropów w pomieszczeniach północno-wschodnich pierwszej kondygnacji i południowo-zachodnich piętra wykonano w 1880 roku. Obiekt remontowany był następnie w połowie XIX wieku, kiedy wykonano nowe tynki elewacyjne oraz pod koniec tego stulecia - wymieniono część stolarki drzwiowej i okiennej. Pałac jest budowlą dwukondygnacyjną o zwartej bryle, opartej na rzucie prostokąta, nakrytej dachem masandrowym. Stylistycznie wykazuje cechy późnego baroku z widocznymi wpływami klasycyzmu. Również we wnętrzach zachowały się formy barokowe, neobarokowe i klasycystyczne. Budynek osadzony na kamiennych fundamentach posiada niewysoki, również kamienny cokół, jedynie otwory okienne piwnic obramowane są cegłą. Ściany wykonane z cegły ceramicznej. Do wnętrza budynku prowadzą dwa symetryczne wejścia w centrum elewacji długich oraz wtórne wejście z elewacji wschodniej. Fasada północna dziewięcioosiowa wyróżniona trzema ryzalitami pozornymi, z których boczne zawierają dwuosiowy układ okien, a środkowy jednoosiowy z wejściem w parterze. Elewacja południowa, ogrodowa jest siedmioosiowa z jednym trzyosiowym pseudoryzalitem. Na narożnikach budynku występuje boniowanie. Elewacje w podziałach poziomych akcentowane są prostymi gzymsami międzykondygnacyjnym i koronującym. Wysokie, prostokątne okna, skrzynkowe, czteroskrzydłowe, dzielone są ślemionami i szczeblinami na 10 pól. Drzwi frontowe, wtórne są dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe o prostym nadprożu. Wnętrze rozplanowane zostało dwutraktowo, o asymetrycznym układzie pomieszczeń. Wyróżniają się tu ogrodowy salon kominkowy na parterze i sala balowa o bogatej dekoracji stropu na II kondygnacji. Wśród dekoracji wnętrz do najbogatszych należą stiukowe sztukaterie stropów I i II kondygnacji oraz dwa kominki z barokowymi nadstawami o ornamentach akantowych, kwiatowych, z elementami w postaci konch czy pilastrów. W okresie powojennym pałac zajmowało początkowo wojsko radzieckie i polskie. Od 1950 r. weszło w skład PGR, a od lat 90. XX wieku należy do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W tym czasie nie prowadzono w budynku większych prac remontowych, jedynie w latach 50. XX wieku pomalowano wnętrza, wymieniono część stolarki okiennej i dokonano nieznacznej korekty układu pomieszczeń. Od wielu lat budynek stoi opuszczony i niszczeje. Degradacja pałacu widoczna jest zarówno na zewnątrz (niszczejące okna, drzwi, tynki, dach), jak i wewnątrz (zarwane stropy, spękania ścian obwodowych, uszkodzenia dekoracji stiukowych czy coraz słabsza więźba dachowa). W 2007 roku przeprowadzono prace remontowe, zabezpieczające dach.

(Poniższy tekst pochodzi z książki "Obiekty zabytkowe do zagospodarowania na terenie województwa gorzowskiego" z 1981roku)

Zespół pałacowo-parkowy z XVII wieku. Pałac przebudowany w początku XVIII wieku w stylu renesansowo-barokowym. Jednobryłowy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, założony na planie prostokąta, murowany z cegły, dach mansardowy. Kubatura 2.850 m3. Powierzchnia użytkowa około 970 m2. Obiekt zachowany w dość dobrym stanie, wymaga jedynie natychmiastowego remontu adaptacyjnego. Położony w zabytkowym parku o powierzchni 6,8 ha, otoczony lasami i stawami. Dobre połączenie drogowe z Sulęcinem i szosą Słubice-Międzyrzecz. Budynek opuszczony, nie użytkowany, położony na terenie PGR - własność Kombinatu Rolnego w Lubniewicach.

Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów Żubrów Herzogswalde pałac dwór nowa marchia gorzów


Pokaż widok na większej mapie