Powrót

kłosów klossow dwór pałac

Kłosów(Klossow)

Dwór z XIX w z reprezentacyjnym wejściem glównym. Zachowane detale architektoniczne jak opaski gipsowe wokół okien, wzbogacone ornamentem, na elewacjach dekoracyjne opracowane krawędzie. Budynek wykonany z cegły. W roku 2001 wykonano nowy dach (dachówka ceramiczna), nowe okna , drzwi balkonowe na poddaszu z okleiną (modrzew). W budynku schody drewniane -jednobiegowe pomiedzy piwnicą a parterem, na poddasze prowadzą schody ,,drabiniaste". Powierzchnia piwnic - 293 m2, paret - 346 m2, pietro - 214 m2, poddasze - 140 m2 (otwarta przestrzeń) Wieś o metryce średniowiecznej, wzmiankowana w źródłach w 1337 r. Pierwotnie wieś liczyła 64 włóki, z czego 10 włók otrzymał za zasługi rycerskie von Moerners. W 1572 r. rodzina ta posiadała już 31 włók ziemia, zaś 1/3 wsi należała do Christopha von Flaus- następnie została przejęta w całości przez ród von Moerners. W 1652 r. część wsi została sprzedana szwedzkiemu naczelnikowi Johanowi von Essen. W połowie XVIII w. majątek został przejęty przez Państwo Pruskie, liczył wtedy 3.820 mórg ziemi. Zabudowa wsi ma obecnie formę przestrzenną wielodrożnicy, z czytelnym pierwotnym założeniem ulicowym, oddzielonym od wtórnych ciągów komunikacyjno- przestrzennych korytem rzeki Kurzycy. Usytuowanie wsi nad rzeką wprowadziło naturalny podział na część chłopską (wschodnia) i folwarczną (zachodnia) przy czym zespół dworsko-parkowy zorientowany jest do głównego układu ulicowego. W obrębie wsi ulicowej zachowały się w pełni wykształcone, zwarte pierzeje. Po północnej stronie kościoła dominuje zabudowa zróżnicowana typologicznie, o wielkości działek siedliskowych zdeterminowaną topografią terenu. Po południowej stronie kościoła zabudowa zwarta, typologicznie jednorodna, szczególnie w pierzei zachodniej, gdzie na froncie parceli posadowione są liczne szachulcowe chałupy z zachowaną częściowo XIX-wieczną stolarką. XV-wieczny, kamienny kościół posadowiony w centralnej części wsi przy skrzyżowaniu głównych dróg na kilkumetrowym wyniesieniu terenu - stanowi dominantę architektoniczną całej miejscowości. Zespół folwarczny o zatartej kompozycji przestrzennej, obecnie posiada rozproszony układ przestrzenny, obiekty rozdzielono między kilku właścicieli. XIX-wieczny dwór, który pełnił w ostatnich latach funkcję szkoły pozostaje niezagospodarowany. Dawna należąca do majątku gorzelnia funkcjonuje do dzisiaj, zachowane budynki gospodarcze zmieniły częściowo pierwotną funkcję. W południowo zachodniej części wsi, między dworem a podwórzem gospodarczym - usytuowany był krajobrazowy park naturalistyczny, który został częściowo wycięty, polana zamieniona na boisko. Po zachodniej stronie rzeki, w osi podwórza gospodarczego, wytyczono kolonię mieszkalna, złożona z murowanych lub glinobitych czworaków, wzniesionych w okresie na przełomie XIX i XX w. W północno- zachodniej części wsi, przy drodze do Czelina, znajduje się złożona z kilku zagród kolonia mieszkalna, założona w 1. 20- tych XX w. Dawna zagroda młyńska w południowej części wsi uległa wyburzeniu

Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór Kłosów Klossow pałac dwór


Pokaż widok na większej mapie